informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 21 / december 2006

Wat wensen aangeslotenen

Onze aangeslotenen vinden veel van Lira, overwegend goede dingen zoals uit het tevredenheidsonderzoek van Bureau Veldkamp blijkt, maar hun oordeel valt ook wel eens kritisch uit. Interessant en het overdenken waard zijn de antwoorden op de enquêtevraag ‘Na het horen van eerdergenoemde diensten en de ervaringen die u zelf met de Stichting heeft, zijn er dan diensten die u mist, waarvan u graag zou willen dat Lira ze u aan zou bieden?’
lees meer

Lira voor schrijvers

lees meer

Leenrecht in Belgie

Ook in België wordt het Lira Bulletin gelezen, vooral als het gaat over het Belgische leenrecht. U weet dat dit leenrecht recent aldaar is ingevoerd, maar bekend is ook dat het niet van een financiële omvang dat je ervan achterover slaat. De volwassen lener betaalt op jaarbasis 1 euro voor alle boeken die hij leent en de minderjarige lener 0,50 euro. Dat levert weinig geld op voor de verdeling.
lees meer

Dag van het scenario

Op de mede door Lira gesponsorde Dag van het Scenario, afgelopen maandag 2 oktober tijdens het Filmfestival in Utrecht, is voor de zesde keer de Zilveren Krulstaart uitgereikt.
lees meer

Waar denken we over?

lees meer

Hoe kom ik als auteur aan hulp en advies?

lees meer

Lira Fonds-aanvragen in 2007

lees meer

Lira Fonds-Beleid

lees meer

Agenda

lees meer

Berichten en adviezen van het bureau

lees meer

Gezocht: leenrechthebbende schrijvers en vertalers (of hun erven)

lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting Lira. opgericht op 23 oktober 1986, beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers en vertalers die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.
lees meer

Colofon

lees meer