editie 19 / mei 2006

Mededelingen van het Lira-bestuur

- Vorig jaar is geprobeerd met een mailing onder 2500 auteurs nieuwe aangeslotenen te werven. Die actie had een opmerkelijk succes: bijna 500 auteurs hebben zich via de ondertekening van een aansluitingscontract bij Lira aangesloten.

Desondanks blijft er een hardnekkig misverstand bestaan. Auteurs die van Lira geld ontvangen, denken dat ze aangesloten zijn. Dat is niet het geval. Voor aansluiting bij Lira en de voordelen die dat met zich meebrengt zoals toegang tot Rechtshulp Auteurs en het P.C.Boutensfonds, moet een aansluitingscontract getekend worden.

 

- Als pilotproject voor internetlicenties heeft Lira het voornemen in de loop van 2006 met het aanbieden van gedichten op internet te starten, gebruikmakend van de mogelijkheden die het nieuwe Max-programma biedt. Het is vooral de bedoeling de markt te verkennen en van opgedane ervaringen te leren. Individuele via internet aan te bieden licenties vormen een belangrijke mogelijkheid tot uitbreiding van Lira’s werkterrein.

 

- Het ligt in de bedoeling in de loop van 2006 onder aangeslotenen en cliënten van Lira een tevredenheidsonderzoek te houden. Daarin zal waarschijnlijk tevens een opiniepeiling opgenomen zijn over een eventueel in te voeren bagatellen- of minimumregeling.

 

- De Thuiskopie-heffing op data-cd’s levert Lira-rechthebbenden geld op dat in een bepaalde verhouding tussen audio en video zal moeten worden verdeeld. De besluitvorming op dit punt is afgerond. Te verwachten valt dat de komende paar jaar in versneld tempo thuiskopie-audio- en thuiskopie-video-gelden in verdeling zullen worden gebracht. 

 

- Om de in de loop der jaren sterk toegenomen druk op het Sociaal Fonds iets te verlichten zijn de kosten van de vier literaire en audiovisuele prijzen die door Lira ondersteund worden, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 overgeheveld naar het Lira Fonds. Dat is mede gebeurd om de bijdrage uit het Sociaal Fonds aan het P.C. Boutensfonds te kunnen verhogen, zodat meer auteurs hun oudedagsvoorziening via het P.C. Boutensfonds zullen kunnen verbeteren. 

Naar verwachting zal er per jaar circa 600.000 euro in elk van de beide genoemde fondsen om blijven gaan, in totaal 1,2 miljoen euro per jaar.
 

KH