editie 19 / mei 2006

Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting LIRA

Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

Telefoon:
023 - 799 78 06

Fax:
023 - 799 77 00

E-mail:.   
lira@cedar.nl

Website:

www.lira.nl

Redactie:

Nelleke van Maaren

Schelte van Ruiten

Kees Holierhoek (eindredactie)
 

Tekstbijdragen: Rien Verhoef

Illustraties: Ram Katzir

Ontwerp: Rutger Fuchs, Amsterdam