editie 19 / mei 2006

Hoever zijn we met MAX?

In de loop van dit jaar (2006) wordt het nieuwe automatiseringssysteem MAX bij LIRA in gebruik genomen. Dat moet onder andere de hoeveelheid Lira-enveloppen die auteurs soms ontvangen, drastisch gaan beperken. De vraag is: hoever zijn we met MAX?

Bij Reprorecht, één van de andere stichtingen binnen Cedar, het bedrijf waarvan Lira diensten afneemt, is MAX inmiddels ‘live’, dat wil zeggen: in gebruik genomen. Hiermee is de allereerste fase van het automatiseringsproject afgerond. De positieve geluiden van de zijde van de gebruikers stemmen ons hoopvol voor wat betreft de implementatie van MAX binnen LIRA. 

De technologie die ontwikkeld is in de Reprorechtfase, is het startpunt van waaruit -waar nodig- verder maatwerk ingevoerd wordt. Binnen LIRA zijn een aantal key-users aangewezen die de MAX-pilotversie - als ontwikkeld binnen Reprorecht - zeer nauwgezet zullen testen om er achter te komen op welke gebieden de functionaliteiten een nadere aanpassing behoeven. Deze ‘ sleutel-gebruikers ’ zijn medewerkers met heel veel stichtingspecifieke kennis en geroutineerde administrateurs. Samen met deze eerste gebruikersgroep, de werkgroep en de accountmanagers wordt gezocht naar een harmonisatie van de administratieve werkzaamheden tussen de verschillende stichtingen en - waar mogelijk- wordt er gewerkt aan generieke processen om de synergetische kracht van één gemeenschappelijke automatisering zo veel mogelijk te benutten. 

SvR