editie 17 / september 2005

Lira prijs 2005 voor 'De Enclave' van Alma Popeyus en Hein Schütz

Op 19 mei 2005 is voor de zevende keer de tweejaarlijkse LIRA Prijs voor scenarioschrijvers uitgereikt. Het genre was deze keer zeer ruim gedefinieerd, namelijk ´van docudrama tot politieke fictie’ en er kwamen 19 scenario´s voor in aanmerking.

De drie werken die in april al werden genomineerd, waren `Judaskus’ van Tomas Ross, ´Mevrouw de minister’ van Frank Ketelaar en ´De Enclave’ van Alma Popeyus en Hein Schütz.

De uiteindelijke keuze van de jury viel op de indrukwekkende driedelige serie van Popeyus en Schütz over de gruwelijke gebeurtenissen in Srebrenica, omdat de auteurs – volgens het juryrapport - daarmee zowel een morele daad stelden als een scenario van een technisch zeer hoog niveau leverden. Maar over de kwaliteiten van het winnende scenario zal ik hier niet verder uitweiden, want elders in dit nummer treft u het volledige rapport met alle overwegingen van de jury aan. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro en een oorkonde.

De bekendmaking, de prijsuitreiking en de Lira-lezing, die intussen een traditioneel onderdeel van de uitreiking is geworden, vonden voor de tweede keer plaats in het stijlvolle West Indisch Huis in Amsterdam en werden bijgewoond door ongeveer 125 genodigden. 

De Lira-lezing werd deze keer gehouden door Ed van Thijn, schrijver, ex-minister en oud-burgemeester van Amsterdam. Zijn onderwerp sloot wonderwel aan bij het scenariogenre dat dit jaar in de schijnwerpers stond: ‘Media en Politiek: Een titanenstrijd?’ In een onderhoudende en zeer scherpzinnige analyse van de gecompliceerde relatie tussen journalistiek en politiek – Den Haag en de media dus – gaf hij zijn visie op de moeizame relatie tussen beide enerzijds en hun onderlinge afhankelijkheid anderzijds. Wat hem zorgen baart is de ´dramademocratie’ – politiek die is verworden tot theater, waarin beeldvorming belangrijker is dan het zoeken naar echte oplossingen. Dat leidt tot ´spierballentaal’, waarin beleidsvoornemens zich stapelen op beleidsvoornemens die dikwijls in de praktijk onuitvoerbaar zijn. Daaruit worden steeds opnieuw ‘ affaires ’ geboren, waardoor het parlement zich laat leiden door de waan van de dag. Anderzijds concentreren de media zich – onder meer door de moordende onderlinge concurrentie – vooral op personen, conflicten en affaires. Deze hypes gaan, in steeds snellere opeenvolging, meer en meer de politiek en het nieuws beheersen. En dat is reden tot zorg. 

Dit is een heel korte samenvatting van de boeiende lezing van Van Thijn, die niet werkelijk recht doet aan zijn genuanceerde betoog. Ieder die zijn interessante en scherpzinnige analyse wil nalezen en nog geen exemplaar van de tekst heeft ontvangen, kan deze aanvragen bij het bureau van LIRA.

De bijeenkomst werd besloten met een geanimeerde borrel, waar menig glas op de nieuwe laureaten werd geheven. Zij mogen zich nu voegen in de belangrijke reeks namen van Lira-scenarioprijswinnaars: Wim T. Schippers, Arthur Japin, Maria Goos, Ger Beukenkamp, Tamara Bos en Mieke de Jong. En dat hebben ze ten volle verdiend.

NVM