editie 17 / september 2005

Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting LIRA

Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

Telefoon: 
023 - 799 78 06

Fax: 
023 - 799 77 00

E-mail:    
lira@cedar.nl

Website:

www.lira.nl

Redactie:

Nelleke van Maaren

Kees Holierhoek (eindredactie)

 

 

 

Lennart Bosker
 

Tekstbijdragen: Rien Verhoef, Scott Rollins en Andre Beemsterboer

Illustraties: Ram Katzir

Ontwerp: Rutger Fuchs, Amsterdam