editie 33 / december 2010

Lira theaterteksten

In 2008 heeft Lira de website www.liratheaterteksten.nl gelanceerd, een digitaal platform voor Nederlandse toneelschrijvers. De site stelt toneelschrijvers in staat om hun teksten te verkopen of gratis beschikbaar te stellen. Daarnaast is op de site actuele informatie te vinden over voorstellingen, theaterprijzen, wedstrijden en speciale evenementen. Lira wil met deze website toneelteksten toegankelijker maken en het oneigenlijk gebruik van toneelteksten tegengaan.

Lira theaterteksten Niet alleen Nederlandse theaterschrijvers, ook (amateur)toneelgezelschappen weten Lira Theaterteksten inmiddels te vinden. Maar hoewel het zoeken en kopen van theaterteksten voor deze gezelschappen met Lira’s website nu heel eenvoudig is geworden, moet voor openbare opvoeringen van de theaterteksten nog altijd wel toestemming worden gevraagd aan de betreffende toneelauteur en dienen opvoeringsrechten te worden betaald.

Opvoeringsrechten

Vanaf de introductie heeft Lira voor ogen gehad om door middel van licenties gezelschappen de mogelijkheid te bieden om de benodigde toestemming voor de opvoeringen te regelen via www.liratheaterteksten.nl. Hiertoe zou Lira eerst het mandaat van de auteurs die hun teksten op Lira Theaterteksten hebben geplaatst moeten verwerven. Daarnaast is het van belang dat er een inzichtelijke tariefstructuur voor de opvoeringsvergoedingen tot stand komt. Maar voordat Lira overgaat tot deze uitbreiding van haar dienstverlening, willen wij eerst een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren.

Adviesbureau Scompany

Lira heeft hiertoe adviesbureau Scompany in de arm genomen. Scompany is een adviesbureau van en door derdejaars studenten, dat vanuit de Hogeschool Utrecht (HU) werkt voor externe opdrachtgevers. De studiegroep van Scompany verwacht in januari 2011 hun adviesrapport aan Lira te kunnen overhandigen. Daarna zal het Lira-bestuur een beslissing nemen over de licensering van opvoeringsrechten. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte.

SB/HV