editie 26 / september 2008

Personalia

Lira-speld voor André Beemsterboer 

Nadat aan twee bestuursleden van het eerste uur, Willem Capteyn en Nelleke van Maaren, bij hun afscheid (in 2006 en 2007) als blijk van erkentelijkheid de Lira-speld werd uitgereikt, heeft het Lira-bestuur besloten een derde ‘founding father’ met deze onderscheiding te eren: André Beemsterboer, directeur van Lira sinds de oprichting in 1986. Gelet op Andrés gezondheidstoestand heeft de uitreiking op 23 juli 2008 plaatsgevonden in kleine kring, maar de gebeurtenis was daarom niet minder indrukwekkend.

 

Het Lira-bestuur heeft met deze speld Andrés onschatbare verdiensten voor Lira willen eren, maar het moment van deze toekenning mede gekozen om André in deze fysiek mindere tijden een hart onder de riem te steken.
 

RV

Aantreden van Peggy de Jonge

Eind juni is Peggy de Jonge bij de Stichting Lira gestart als ‘Beleidsmedewerker Nieuwe Media’. In haar functie zal ze zich voornamelijk bezighouden met beleidsontwikkeling inzake nieuwe vormen van exploitatie van werken van onze auteurs. Hierbij ligt sterk de nadruk op innoverende internetoplossingen. Daarnaast is Peggy projectleider voor een aantal IT-gerelateerde diensten die Lira mogelijkerwijs het komende jaar wil gaan aanbieden aan haar aangeslotenen.

 

Na een studie Media & Entertainment Management aan de Hogeschool Inholland te Haarlem heeft Peggy een master in Informatierecht aan de UvA in Amsterdam gevolgd. In haar vrije tijd speelt ze graag gitaar in haar rockband.

Een ieder die vragen heeft over internet gerelateerde zaken met betrekking tot de verspreiding van literaire werken, kan contact met haar opnemen. Haar e-mailadres is:  Peggy.de.Jonge@cedar.nl
 

SvR