informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 26 / september 2008

Nieuwe aansluitingscontracten

Lira houdt zich als auteursrechtorganisatie bezig met het collectief beheer voor schrijvers en vertalers van hun rechten op auteursrechtelijk beschermde werken, en zal dat blijven doen. Maar af en toe moet de vraag gesteld worden wie er allemaal onder die omschrijving van ‘schrijvers en vertalers’ vallen, wat er precies met die ‘werken’ bedoeld wordt en tenslotte: over welke rechten het precies gaat.

Grote digitaliseringsprojecten

Dit is onmiskenbaar de tijd van de grote digitaliseringsprojecten. Bibliotheken, archieven, musea en soortgelijke instellingen slaan hevig aan het digitaliseren van boeken, kranten, films, tijdschriften, tv-programma’s, foto’s, liedjes enzovoort. Probleem is dat er -zolang het gaat om auteursrechtelijk beschermde werken- toestemming gevraagd en verkregen moet worden van rechthebbenden op al dat materiaal. Tweede probleem: om vervolgens allerlei dingen met dat gedigitaliseerde materiaal te mogen doen is er nóg eens toestemming van rechthebbenden nodig. En derde probleem: wie gaat al die rechthebbenden zoeken en om toestemming vragen?

Can Shakespeare tot Vogel

Bij de presentatie van Lira’s toneelwebwinkel op 26 november 2007 in het TIN, het Theaterinstituut Nederland, hield de auteur Don Duyns een toespraak om dit Lira-initiatief te ondersteunen. Nu www.liratheaterteksten.nl sinds de zomer van 2008 volledig operationeel is geworden, publiceren we mede om de aandacht nog eens op deze nieuwe website te vestigen, zijn toespraak -met zijn toestemming- graag in het Lira Bulletin. KH

Lira's jaarvergadering 2008

Op 31 mei 2008 vond de jaarlijkse vergadering van aangeslotenen van de Stichting LIRA voor de derde keer op rij plaats in De Industrieele Groote Club in Amsterdam.

Besluiten en mededelingen van het Lira-Bestuur

De Gouden Strop 2008

Op 3 juni 2008 werd in de Melkweg in Amsterdam de Maand van het Spannende Boek geopend. Eregast tijdens The Power of Plots – de Avond van het Spannende Boek – was Karin Slaughter, die niet alleen werd geïnterviewd, maar ook De Gouden Strop uitreikte.