editie 14 / september 2004

Waar denken we over?

Het bestuur van LIRA denkt over

 

- hoe de werkwijze van het LIRA Fonds zo ingericht kan worden dat er redelijke normen voor de honorering van Nederlandse schrijvers en dichters in de markt geplaatst worden en Nederlandse schrijvers en dichters tegelijk mede door toedoen van het LIRA Fonds meer geld krijgen?

 

- de vraag of en hoe LIRA een bijdrage zal leveren aan individueel te administreren pensioenen voor zelfstandig werkzame schrijvers en vertalers via het inmiddels bijna officieel erkende Stichting Beroepspensioenfonds voor zelfstandige kunstenaars AENA, in navolging van wat Buma via haar Sociaal Fonds doet voor componisten en tekstdichters, en als verdere uitbouw van het pensioenhuis voor zelfstandige kunstenaars (niet alleen schrijvers en vertalers) in Nederland

 

- of dat LIRA zich bijvoorbeeld via het P.C. Boutensfonds zal richten op het stimuleren van lijfrenteverzekeringen voor professionele schrijvers en vertalers die een pensioentekort hebben, zoals dat in beperkte mate thans ook al gebeurt?