editie 67 / november 2023

Waarom betaalt Lira (ook) kleine bedragen uit?

"Stichting LIRA stuurt net geen kop stationskoffie. Vergoeding thuiskopie e-book." Zomaar een bericht zoals Lira dat nu en dan ontvangt van een relatie, waaruit afwisselend verbazing, trots en ergernis spreekt. Want waarom keert Lira ook kleine bedragen uit?

Bagatelregelingen
Lira heeft op grond van haar verdeelreglementen bij de meeste geldstromen de mogelijkheid om een zogenaamde ‘bagatelregeling’ toe te passen. Dit betekent dat pas vergoedingen worden uitbetaald aan de auteurs als deze boven een bepaald minimumbedrag komen. Voorheen werd een bagatelregeling vaak toegepast omdat de kosten van betalen hoog waren. Lira past echter al meer dan tien jaar geen bagatelregelingen meer toe.

Betalingen eenvoudig en goedkoop
Door vergaande digitalisering en door Europese harmonisatie van het betalingsverkeer zijn vrijwel alle betalingen die Lira doet nu eenvoudig en relatief goedkoop. Lira kan daarom álle betalingen meteen verrichten. Dat resulteert dan soms in kleine bedragen die worden overgemaakt.

Auteurs met vraagtekens bij door hen ontvangen (reeksen) kleine bedragen, kunnen wij dus geruststellen: dit heeft géén negatieve invloed op de kosten, maar leidt juist tot operationele efficiëntie.

‘Vrijwel alle betalingen die Lira nu doet, zijn eenvoudig en relatief goedkoop’

Jouw vergoeding ten gunste laten komen aan andere auteurs
Vind je het toch vervelend om geconfronteerd te worden met kleine bijschrijvingen, dan kun je ervoor kiezen om in Lira’s webportal het vakje ‘Ik zie af van vergoeding’ aan te kruisen. Dan ontvang je géén vergoedingen (en geen post) meer van Lira. Je vergoedingen worden toegevoegd aan het repartitiebudget van Lira en daardoor evenredig verdeeld onder alle overige auteurs. Later kun je deze keuze altijd eenvoudig aanpassen, door het vinkje weer uit te zetten.