editie 67 / november 2023

Aanvragen indienen bij Lira Fonds veel eenvoudiger

Per september 2023 worden subsidieaanvragen voor culturele projecten volledig digitaal behandeld. De inhoudelijke aandacht voor projecten blijft daarbij natuurlijk behouden.

Aanvragen indienen bij Lira Fonds veel eenvoudiger


Culturele subsidies
De culturele subsidies van Lira Fonds kennen een rijke historie. Sinds 1990 heeft Lira Fonds vele duizenden culturele projecten mede mogelijk gemaakt. Lira Fonds wordt gefinancierd uit de zogeheten ‘socu-inhoudingen’, die Lira doet op collectieve geldstromen ter besteding aan sociale, culturele en educatieve doelen. Lira Fonds besteedt de culturele subsidies vooral aan schrijfopdrachten, voordrachten op literaire evenementen en poëziefestivals, bijdragen aan de honoraria van toneelschrijvers en prijsuitreikingen. Een deskundige commissie adviseert in vijf rondes per jaar aan het bestuur van Lira Fonds over de toekenningen op basis van de vele aanvragen. Door de nu eenmaal beperkte middelen, moet de commissie vaak scherpe keuzes maken.

Veel sneller
De aanvragen dienen vergezeld te gaan van een gedegen financiële en inhoudelijke toelichting. Denk daarbij aan cv’s, motivaties voor auteurs en een projectomschrijving. Ook moet er naast Lira Fonds ten minste één andere subsidieverstrekker de aanvraag willen ondersteunen en dient aan alle gestelde voorwaarden te worden voldaan.

‘Het proces van aanvragen is volledig geautomatiseerd’

Werd voorheen alles handmatig via mails en pdf-documenten aangeleverd, nu is dit proces volledig geautomatiseerd. Daarom kan Lira Fonds veel sneller vaststellen of een aanvraag al dan niet aan de voorwaarden voldoet en of de financiële en inhoudelijk eindverantwoording in orde is. Dat scheelt tijd, en vooral ook onnodige teleurstellingen.

Ook een aanvraag indienen?
De eerste aanvraagronde volgens het nieuwe proces is al succesvol afgerond: Lira Fonds heeft ongeveer veertig aanvragen ter beoordeling ontvangen. Overweegt jouw organisatie ook een aanvraag in te dienen, of ben je gewoon benieuwd? Ga dan naar de website van Lira Fonds en klik op ‘direct aanvragen’. De eerstvolgende aanvraagronde sluit op woensdag 17 januari 2024.