editie 59 / maart 2021

Eerste verdeling reprorechtvergoedingen vak, wetenschap en educatief

Eind 2020 heeft Lira voor het eerst aan freelance schrijvers, vertalers en journalisten de beschikbare reprorechtvergoedingen vak, wetenschap en educatief uitgekeerd. Tot vorig jaar werden deze via uitgevers verdeeld. Door een stelselwijziging lopen ook die auteursvergoedingen voortaan rechtstreeks via Lira.

Duizenden opgaven in vier maanden tijd
Vanaf juli 2020 zijn schrijvers in de categorieën vak, wetenschap en educatief door Stichting Reprorecht en door hun uitgevers geïnformeerd over de stelselwijziging. Duizenden schrijvers hebben zich in de zomer bij Lira aangemeld. Lira heeft deze auteurs, samen met de reeds bij haar bekende schrijvers in de betreffende categorieën, vervolgens uitgenodigd om opgave te doen van hun inkomsten uit schrijfwerkzaamheden. Daarop kwamen ruim achtduizend opgaven binnen over de jaren 2018 en 2019, die door Lira’s team in razend tempo in slechts een paar maanden tijd zijn verwerkt. Een huzarenstukje, mede omdat intussen de tweede coronalockdown zich aandiende en werken op kantoor weer onmogelijk werd.

Eind december 2020
Dankzij de tijdelijk inzet van extra medewerkers konden de auteurs van vak-, wetenschappelijke en educatieve boeken en tijdschriften eind december hun reprorechtvergoedingen van Lira ontvangen. Via een factuur en specificatie die Lira voor hen klaarzette in de portal, konden zij bovendien precies nagaan hoe het voor hun beschikbare bedrag was berekend. 

Wat ging er goed en wat kan er beter?
De eerste uitkeringsronde is inmiddels geëvalueerd. Wij blikken terug op een succesvolle eerste verdeling. Met kleine aanpassingen kunnen we naar verwachting de opgavesystematiek voor de auteurs nog gemakkelijker maken. Daar is Lira meteen in 2021 mee aan de slag gegaan. Zo zullen we in de categorie ‘Vak en Wetenschappelijke Werken’ niet langer om een opgave per titel vragen.

Daarmee wordt het opgaveproces vergemakkelijkt voor de schrijvers en loopt het voortaan gelijk met de categorie ‘Educatieve Werken’. Om auteurs ervan te verzekeren dat zij hun opgave op de juiste wijze hebben ingevuld en verzonden, zullen wij de goede ontvangst daarvan bevestigen.

In enkele maanden tijd werden achtduizend nieuwe opgaven verwerkt

Na-verdelingen en opgave 2020
Auteurs die in 2020 niet op tijd hun opgave konden indienen, kunnen nog altijd aanspraak maken op hun reprorechtvergoedingen over 2018 en 2019. Lira hanteert namelijk de wettelijke verdeeltermijn van drie jaren. Opgaven die vóór 30 april 2021 worden gedaan, zullen worden uitgekeerd bij de eerste na-verdelingsronde in het tweede kwartaal van 2021. In de toekomst ontvangen auteurs simpelweg hun vergoedingen over het voorgaande jaar: dus dit jaar over 2020, in 2022 over 2021, in 2023 over 2022, enzovoorts. Ieder jaar zal Lira de betreffende auteurs uitnodigen om opgave te doen. In het nieuwe repartitiereglement Reprorecht vindt u meer informatie over de verdeling van de reprorechtvergoeding.

Reprorecht
Stichting Reprorecht int vergoedingen voor (digitaal) kopiëren van boeken, kranten en tijdschriften bij de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Lira ontvangt het deel van deze vergoedingen dat is bestemd voor tekstauteurs. Meer informatie over de verdeling en uitkering van de reprorechtvergoedingen is te vinden op de website van Stichting Reprorecht.