editie 59 / maart 2021

Controleer uw gegevens en uw werken

Binnenkort zal Lira de na-repartities uitvoeren over verschillende vergoedingen. Zorg er daarom voor dat Lira over uw actuele gegevens beschikt. Op Lira’s webportal zijn alle bij Lira bekende gegevens over u en de door u geschreven werken opgenomen. Heeft u wijzigingen? Geef ze dan zo snel mogelijk door, dan kan Lira de verdelingen zo correct en adequaat mogelijk uitvoeren.

Geregistreerde gegevens
De portal is bereikbaar via de website van Lira. Uw relatienummer, dat in de meeste correspondentie met u wordt vermeld, geeft u toegang. Als u uw wachtwoord niet (meer) weet, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via het inlogscherm.

Op de portal vindt u de bij ons geregistreerde gegevens terug, zoals uw adres en bankrekeningnummer. Ook kunt u daar zien of u bij Lira bent aangesloten. U kunt uw gegevens te allen tijde inzien en indien nodig aanpassen en/of aanvullen. 

Boekprijs en aandeelpercentage
Let bij de controle bijvoorbeeld op de boekprijs en het aandeelpercentage bij uw werken. Werken die in uw overzicht ontbreken, kunt u gemakkelijk via de portal toevoegen. Overigens staan er alleen werken op de portal die voor een vergoeding in aanmerking komen. Het betreft dus geen volledig overzicht van uw oeuvre.