editie 58 / oktober 2020

Veel animo voor steunregelingen schrijvers en vertalers

In september hebben schrijvers, vertalers en journalisten massaal een beroep gedaan op de verschillende coronasteunregelingen voor tekstmakers. Bijna 350 aanvragen zijn vóór 1 oktober ingediend voor ondersteuning en werkbeurzen. Het onderstreept het belang om de zwaar getroffen culturele sector gericht te helpen in deze moeilijke tijden.

Veel animo voor steunregelingen schrijvers en vertalers

Beeld: Darren Richardson/Unsplash


Steunfonds Rechtensector
Het Steunfonds Rechtensector beoogt de eerste nood bij professionals in de creatieve industrie te verlichten. Door deelname aan het Steunfonds heeft het Lira Fonds vijfhonderdduizend euro te besteden aan werkbeurzen en projecten van journalisten, schrijvers, scenaristen en vertalers. De uitvoering van de beurzenregelingen wordt gedaan door de stichtingen Steunfonds Auteurs en het Matchingfonds van De Coöperatie. Naast het half miljoen voor de beurzenregelingen, is nog eens vierhonderdduizend euro beschikbaar voor individuele schrijvers en journalisten die in acute financiële nood verkeren.

Voor wie zijn de regelingen?
Alle regelingen zijn bedoeld voor zelfstandige auteurs die financieel geraakt zijn door de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus. Hun werkzaamheden zijn gestopt of beperkt door deze maatregelen waardoor zij opdrachten mislopen en inkomsten zijn verloren of gaan verliezen. De regelingen staan open voor professionele schrijvers, of ze nu lid zijn van de bonden of aangesloten zijn bij Lira of niet.

Startgeldregeling Scenario
Scenarioschrijvers kunnen eenmalig een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage van maximaal vijfduizend euro aan de allereerste ontwikkelingsfase van een nieuw scenario, waarbij nog geen producent of omroep betrokken is en waarvoor geen subsidie van het Filmfonds of financiering van een omroep verstrekt is.

 

Regeling Nieuwe projecten en Werkbeurzen
Zelfstandige auteurs kunnen een financiële bijdrage van maximaal vijfduizend euro aanvragen voor het schrijven of vertalen van een tekst of voor een project ter ondersteuning van hun professionele ontwikkeling, mits zij niet in aanmerking komen voor de tijdelijke steun- en stimuleringsregelingen van het Letterenfonds.

Meer informatie over deze regelingen, de voorwaarden en hoe je een aanvraag kunt indienen, kun je vinden op de website van de Auteursbond. De volgende aanvraagrondes zijn in januari en in april 2021.

Regeling Werkbeurzen Freelance Journalisten
Freelance journalisten kunnen maximaal € 2.500 aanvragen voor een journalistiek project dat zonder die financiële ondersteuning niet uitvoerbaar is.  De beschikbare gelden worden in twee rondes verdeeld. Als in eerste ronde (uiterlijk eind december 2020) de middelen op zijn, kunnen geen aanvragen meer worden ingediend tot de start van de tweede ronde. 

Meer informatie over deze regeling voor freelance journalisten, de voorwaarden en hoe je een aanvraag kunt indienen, kun je vinden op de website van het Matchingfonds van De Coöperatie.

Compensatieregeling
Via de Compensatieregeling Auteurs kunnen schrijvers, vertalers en freelance journalisten een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage ter (gedeeltelijke) compensatie van inkomsten uit zelfstandige schrijfwerkzaamheden die ze als gevolg van de coronacrisis zijn misgelopen. De bijdrage bedraagt maximaal vijfduizend euro. Freelance journalisten die lid zijn van de Auteursbond kunnen een aanvraag bij de Auteursbond doen. Andere freelance journalisten kunnen zich wenden tot de NVJ. Vanzelfsprekend worden alle aanvragen strikt vertrouwelijk behandeld.

Overweldigende belangstelling
De eerste aanvraagrondes hebben overweldigende belangstelling voor de steunregelingen laten zien: maar liefst bijna 350 aanvragen zijn binnengekomen en zullen worden beoordeeld. Dat zijn er aanzienlijk meer dan  kunnen worden gehonoreerd. De loketten blijven open en geïnteresseerde auteurs kunnen terecht op de websites van de Auteursbond, de NVJ en De Coöperatie. Daar is alle informatie over de regelingen terug te lezen, inclusief de voorwaarden en het aanvraagproces.