editie 58 / oktober 2020

Inloggen met iDIN

Misschien heb je het al gemerkt bij het inloggen in de webportal van Lira. Sinds enkele weken werkt Lira met iDIN. Om jouw en onze online veiligheid te waarborgen, vragen wij je eenmalig om je via iDIN te identificeren.

Inloggen met iDIN

Bron: idin.nl


Wat is iDIN?
iDIN is een methode waarmee je je online kunt identificeren met de veilige en gebruikelijke inlogmethode van jouw eigen bank. Dat biedt Lira zekerheid over je identiteit, terwijl jij verzekerd bent van een veilig en makkelijk inlogmiddel. Nadat je jouw bank hebt geselecteerd, word je doorgeleid naar het iDIN-startscherm van je bank. 

Daar zijn je persoonsgegevens al ingevuld. Je ziet dus exact welke gegevens Lira opvraagt. De gegevens worden pas doorgegeven nadat je daar uitdrukkelijk goedkeuring voor geeft. Alleen je persoonsgegevens worden aan Lira bevestigd, dus nooit je financiële gegevens.

Europese regelgeving
iDIN volgt onder andere de Europese regelgeving voor elektronische identificatiemiddelen (eIDAS) en de Europese privacy-verordening (GDPR). Je wordt gevraagd zelf opdracht te geven aan jouw bank voor het verstrekken van de gegevens die nodig zijn ter identificatie. Daardoor houd je de controle over welke gegevens aan welke partij worden verstrekt.

Meer informatie vind je in deze video en op idin.nl.