editie 58 / oktober 2020

Jaarvergadering 2020

De jaarvergadering 2020 vond op 8 september plaats in een bijzondere vorm: een livestream vanuit Pakhuis de Zwijger.

Jaarlijks melden tussen de 150 en 200 aangeslotenen zich aan voor de vergadering. Vanwege de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren zoals we dat gewend zijn: op een gezellige locatie in Amsterdam met een borrel en een diner na afloop. De belangstelling was er niet minder om. 

Online stemmen
Ongeveer honderdvijftig relaties logden in en namen online deel aan de jaarvergadering. De stemgerechtigde aangeslotenen konden zoals gebruikelijk hun oordeel uitspreken over het gevoerde en te voeren beleid van de stichtingen Lira en Lira Fonds. Stemmen kon online en het beleid van Lira en het Lira Fonds werd met grote meerderheid goedgekeurd. Lira kreeg drieëndertig stemmen vóór, één tegen en twee onthoudingen.

Het quorum van twinting stemmen was daarmee gehaald. Lira Fonds kreeg eenendertig stemmen vóór, geen stem tegen en drie onthoudingen.

Benoemingen
Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld voor de bestuurszetels, dus werden de benoemingen bekrachtigd van René Bogaarts (op bindende voordracht van de NVJ) en de herbenoemingen van Franky Ribbens en Manon Smits (beiden op bindende voordracht van de Auteursbond).
Ook nam Lira afscheid van Kees Schaepman, die wij hartelijk danken voor zijn jarenlange bevlogen en gewaardeerde inzet. Kees krijgt op een later moment de speciaal voor Lira ontworpen speld in een witgouden uitvoering uitgereikt.