Agenda

Evenementen 2019

Radio Walvis*
Kindervoorstelling (muziektheater) van Schippers en Van Gucht
Meer informatie

ASSAD*
Theatervoorstelling van Tarenskeen en Hulst
Meer informatie

* Door het Lira Fonds ondersteund evenement
** Door het Lira Auteursfonds Reprorecht ondersteund evenement

Lira Vergaderdata 2019

Bestuur Stichting Lira
22 januari, 19 maart, 23 april, 4 juni, 2 juli, 3 september, 15 oktober, 3 december

Jaarvergadering Stichting Lira
15 juni 

Adviescommissie Lira Fonds
7 februari, 18 april, 27 juni, 3 oktober, 28 november


Uiterste inleverdata subsidieaanvragen Lira Fonds
(nb indienen via de portal)
25 januari, 5 april, 14 juni, 19 september, 15 november