editie 56 / maart 2020

Thuiskopievergoedingen voor auteurs

Schrijvers, vertalers en journalisten ontvangen via Lira de zogeheten thuiskopievergoedingen.

Consumenten mogen voor eigen gebruik, studie of oefening kopieën maken van bijvoorbeeld krantenartikelen, tv-programma’s, e-books of muziek op beeld-of geluidsdragers zoals smartphones, tablets of laptops. De consumenten betalen voor dit gebruik door een toeslag op de aankoopprijs van apparaten die gebruikt kunnen worden om te kopiëren. Deze toeslag wordt gezien als billijke vergoeding voor de makers van de gekopieerde werken. Stichting De Thuiskopie incasseert die vergoedingen en Lira ontvangt en verdeelt vervolgens het aandeel dat bestemd is voor de tekstmakers.

De verdeling van de thuiskopie-videovergoedingen
Vanaf vorig jaar heeft Lira de verdeling van de thuiskopie-videovergoedingen (die worden verdeeld onder scenarioschrijvers en audiovisuele vertalers) verder verfijnd. Tot 2017 werden de videovergoedingen uitsluitend verdeeld op basis van televisie-uitzendingen. Omdat uit onderzoek is gebleken dat er ook wordt gekopieerd vanaf bijvoorbeeld dvd’s en uit Video-on-Demand (VOD)-catalogi, heeft Lira in samenspraak met Stichting De Thuiskopie aanvullende grondslagen vastgesteld.

Een goed en representatief beeld
Voortaan verdeelt Lira de videovergoedingen niet alleen meer op basis van televisie-uitzendingen, maar ook op basis van gebruiksgegevens die een goed beeld geven van de populariteit van recente titels. Naast uitzendgegevens, wordt een deel van de vergoedingen vastgesteld op basis van dvd-verkoopcijfers en een deel wordt verdeeld via toevoeging aan de uitkeringen voor Uitzending Gemist en Video-on-Demand. Op dit moment ontbreken exacte VOD-gebruiksgegevens helaas nog altijd, maar Lira hoopt in de toekomst de gegevens over het on demand gebruik te ontvangen van VOD-aanbieders. Audiovisuele vertalers (ondertitelaars en schrijvers van nasynchronisatieteksten) kunnen hun werken bij Lira claimen op basis van productieminuten.

Op de verdelingen zijn het Repartitiereglement Thuiskopie en het Verdelingsreglement Thuiskopie Video van toepassing. Deze en andere reglementen vindt u op onze website.

Nadia Jemaa