editie 56 / maart 2020

Opgave IB47 aan de Belastingdienst

Sinds enkele jaren is het aangifteformulier voor de Inkomstenbelasting bij veel Nederlanders al voor een deel ingevuld. Dat doet de Belastingdienst met gegevens die ze door verschillende instanties en organisaties aangeleverd krijgt.

Ook Lira is verplicht om jaarlijks gegevens van rechthebbenden door te geven. Deze opgave van uitbetaalde bedragen aan derden wordt de IB47 genoemd. Daardoor is het mogelijk dat u de inkomsten die u van Lira heeft ontvangen op uw aangifte terugvindt. 

De ontvangen inkomsten van aangeslotenen geven wij in combinatie met uw bankrekeningnummer door. Lira is met de Belastingdienst overeengekomen dat we alleen informatie doorgeven van in Nederland woonachtige rechthebbenden die minimaal € 250,- ontvangen hebben.