editie 48 / september 2016

Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2016

Op vrijdag 9 december en zaterdag 10 december vinden te Amsterdam de achttiende Literaire Vertaaldagen plaats. Thema van het symposium op vrijdag is ‘De vertaler als schrijver’. Er is een school die stelt dat vertalers per definitie schrijvers zijn, omdat ze van ‘iets’ ‘iets anders’ maken. Er is ook een school die stelt dat vertalers per definitie ambachtslieden zijn, omdat ze ‘iets anders’ van ‘iets bestaands’ maken. Maar bij veel vertalers staat het schrijverschap buiten kijf, omdat ze zelf ook boeken schrijven, omdat ze schrijven over vertalingen van henzelf of die van anderen of omdat ze uit een taal met een zodanig andere structuur vertalen dat schrijverschap vanzelf een vereiste wordt.

Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2016

Wie spreken er?

Anneke Brassinga (schrijver, dichter en vertaler Engels-Nederlands en Frans-Nederlands, winnaar PC Hooftprijs 2015), Bartho Kriek (schrijver en vertaler Engels-Nederlands, winnaar Letterenfonds Vertaalprijs 2011), Mark Leenhouts (vertaler Chinees-Nederlands, winnaar Letterenfonds Vertaalprijs 2012), Barber van de Pol (schrijver en vertaler Spaans-Nederlands en Engels-Nederlands, winnaar Martinus Nijhoffprijs 1975) en Els Snick (vertaler Duits-Nederlands en literatuurwetenschapper, gepromoveerd op Joseph Roth) zullen elk op hun beurt hun licht over het thema laten schijnen. Daarnaast zal Cees Koster (docent Vertaalwetenschap en Vertalen Engels aan de Universiteit Utrecht) ingaan op de ‘herscheppende’ vertaalarbeid van Pé Hawinkels (1942-1977), over wie hij op het ogenblik een biografie schrijft.

Zaterdag

Op de zaterdag worden naast de gebruikelijke vertaalworkshops (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands, Engels-Nederlands, Italiaans-Nederlands, Spaans-Nederlands en Nederlands-Frans, Nederlands-Duits en Nederlands-Engels) twee ‘bijzondere’ workshops gehouden, een vertaalworkshop ‘Scandinavisch’ onder leiding van Paula Stevens en een workshop ‘Gebruik van vertaaltools’ onder leiding van Huub Stegeman. 

Inschrijven

Programma en inschrijfformulieren worden medio september 2016 gepubliceerd op de websites van het Vertalershuis Amsterdam, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en het Expertisecentrum Literair Vertalen.

De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die als literair vertaler werkzaam zijn of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De dagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lirafonds, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en het Expertisecentrum Literair Vertalen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam.

Locaties:

  • De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam (symposiumdag 9 december)
  • Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter de Hoochstraat 59, Amsterdam (workshopdag 10 december)

RV