editie 48 / september 2016

Stichting Sociaal Fonds Letterkundigen: financiële ondersteuning van schrijvers en vertalers

(Ingezonden mededeling) In de beroepsgroep van professionele schrijvers en vertalers kan het voorkomen dat iemand plotseling en tijdelijk een financieel probleem niet kan oplossen. In zo’n geval is het mogelijk de hulp in te roepen van het Sociaal Fonds Letterkundigen, zoals het officieel heet, afgekort SFL. Het bestuur van het Fonds beoordeelt de aanvragen op een aantal criteria, waarbij ook rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de aanvrager. Er kan een eenmalig geldbedrag worden geboden, een enkele keer in de vorm van een renteloze lening, of persoonlijk advies worden gegeven.

Stichting Sociaal Fonds Letterkundigen: financiële ondersteuning van schrijvers en vertalers

Volgens de statuten staat een aanvraag voor ondersteuning bij financiële calamiteiten open voor alle letterkundigen, ook voor hen die geen lid zijn van een beroepsvereniging. Met de uitbreidingen van de VSenV kunnen meer leden een beroep doen op het Fonds. Evenwel vanwege de beperkte financiële middelen zal het bestuur van het SFL in het toewijzingsbeleid de mogelijke literaire achtergrond van de aanvrager in de overwegingen betrekken.

Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Nadere informatie over het Fonds is te vinden via deze link of via het VSenV-bureau (020 624 0803).