editie 48 / september 2016

Mededelingen van het Lira-bestuur

Samenstelling van het bestuur

Sinds Lira's jaarvergadering van 6 juni 2016 maken de volgende personen deel uit van het Lira-bestuur:

Kees Holierhoek, onafhankelijke zetel, voorzitter
Kees Schaepman, zetel van de NVJ, vicevoorzitter
Robert Alberdingk Thijm, zetel van het Netwerk Scenarioschrijvers/VSenV, secretaris
Rien Verhoef, onafhankelijke zetel, penningmeester
Mw. Sophie Kassies, zetel van de VvL/VSenV, lid
Mw. Manon Smits, zetel van de VvL/VSenV, lid
Tsead Bruinja, zetel van de VvL/VSenV, lid
Atte Roskam, zetel van de VvEA/VSenV, lid

KH

 

Terugkeer penningmeester

De voormalige penningmeester van Lira en het Lira Fonds Rien Verhoef die vele jaren de gelden van Lira beheerde en enkele jaren terug aftrad, is in het bestuur van Lira teruggekeerd om de plaats in te nemen van Willem Asman die te kennen had gegeven dat hij wilde terugtreden.

Het bestuur heeft Willem Asmans vertrek met begrip betreurd en de vervanging door Rien Verhoef hartelijk verwelkomd.

KH