editie 27 / december 2008

Colofon

  Dit is een uitgave van de Stichting Lira,

Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp

Telefoon: 023 - 799 78 06

Fax: 023 - 799 77 00

E-mail: lira@cedar.nl

Website: www.lira.nl
Website toneel: www.liratheaterteksten.nl
Website jaarverslag: www.lira.nl/Over-Lira/Jaarverslag

Redactie: 
Tsead Bruinja
Rien Verhoef
Kees Holierhoek (eindredactie)
Schelte van Ruiten

Tekstbijdragen:
Peggy de Jonge
Odile van der Tweel
Else Flim

Illustraties:
Ram Katzir

Fotografie:
Ramon Mangold    

Ontwerp:
Rutger Fuchs, Amsterdam

Druk:
Drukkerij W.C. den Ouden, Amsterdam

Oplage: 15.000 exemplaren