informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 27 / december 2008

Verdeling leenrechtgelden eind 2008

Afgelopen maanden is er op het bureau van Lira hard gewerkt om alle binnengekomen reacties op de verzonden controlespecificaties te verwerken. Na het aanpassen van alle gegevens zal begonnen worden aan de berekening en verdeling van de leenrechtvergoeding voor het jaar 2008.

Leenrecht-klachtenregeling

Herpositionering van Lira

Zoals bekend beheert de Stichting Lira, op 23 oktober 1986 opgericht op initiatief van de toenmalige Vereniging van Letterkundigen (VvL), als auteursrechtorganisatie op col­lec­tieve wijze auteursrechten en op het auteursrecht gebaseerde vergoedingsaanspraken van schrijvers en vertalers die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.

Luisterboeken mp3-download

De digitale revolutie vindt zijn weerslag op de traditionele boekenmarkt. Met de komst van luisterboeken op CD werd er een nieuwe exploitatievorm gevonden. Inmiddels is de markt verder in beweging gekomen door het aanbieden van luisterboeken als mp3-download via internet. En met succes, want de verkoop van luisterboeken blijft een flinke groei doormaken. De website Luisterrijk.nl is een webwinkel die zich specifiek richt op de verkoop van luisterboeken in mp3- bestandsformaat. Deze nieuwe commerciële exploitatievorm brengt een aantal vraagstukken met zich mee en trok dan ook de aandacht van Lira. Dit resulteerde in een uitgebreide belronde langs auteurs en hun uitgevers, waarvan luisterboeken worden aangeboden op de webwinkel.

Besluiten en mededelingen van het Lira-Bestuur

Sociaal Fonds Letterkundigen

In de sector van professionele schrijvers en vertalers komt het regelmatig voor dat iemand plotseling en tijdelijk een financieel probleem niet kan oplossen. In zo'n geval is het voor schrijvers en vertalers die lid zijn van de VSenV, mogelijk de hulp in te roepen van het Sociaal Fonds Letterkundigen (SFL). Het bestuur van het fonds beoordeelt de aanvragen op een aantal voorwaarden. Het kan aan de hand daarvan een eenmalig geldbedrag aanbieden of een persoonlijk advies geven.