editie 16 / mei 2005

Waar denken we over?

Het bestuur van LIRA denkt over:

- de juiste manier om uitgevers ertoe te bewegen om auteurs die zich via uitgeefovereenkomsten aansluiten bij LIRA, ook daadwerkelijk aan te melden bij LIRA;

- de wenselijkheid, nu er in steeds toenemende mate een beroep op het Sociaal Fonds wordt gedaan, de verdeling van de zogenoemde socugelden iets ten gunste van de sociale component ten laste van de culturele component te wijzigen;

 - een alternatief voor de wenselijke oudedagsvoorziening, nu aansluiting van LIRA bij het beroepspensioenfonds AENA niet erg effectief lijkt; het ligt voor de hand de budgettaire mogelijkheden van het P.C. Boutensfonds, dat bestuurd wordt door VSenV- en LIRA-vertegenwoordigers samen, te vergroten met maximaal de besparing die niet-aansluiting bij AENA oplevert. Met andere woorden: de gedachte aan steun voor oudedagsvoorzieningen ten behoeve van zelfstandig werkzame schrijvers en vertalers  wordt niet opgegeven, maar de oplossing wordt in een wat andere richting gezocht.

KH