editie 16 / mei 2005

Struisvogels op de Coolsingel

U weet dat wij u af en toe op de hoogte willen houden van de uiteenlopende instellingen en projecten waaraan het LIRA Fonds – via de voorgeschreven Socu-inhouding – een financiële bijdrage levert. Dat gebeurt, zoals u eveneens weet, door een Adviescommissie, bestaande uit vier deskundigen en twee bestuursleden, die elke twee maanden bijeenkomt om de binnengekomen aanvragen te beoordelen. De adviezen van de commissie gaan daarna naar het bestuur en worden over het algemeen gevolgd. Deze keer willen we u theater Bonheur in Rotterdam voorstellen dat onlangs van het LIRA Fonds een bescheiden bijdrage ten behoeve van de auteurshonoraria ontving voor het project ‘Struisvogels op de Coolsingel’ dat op 12 mei 2005 in première zal gaan en op een heel eigen manier, in door Anna Enquist, Anne Vegter en Antoine Uitdehaag geschreven monologen, het bombardement op Rotterdam in de meidagen van 1940 zal herdenken.

Theater Bonheur bestaat ruim twintig jaar. Het is in 1984 in Arnhem opgericht door de onlangs veel te vroeg overleden Annekee van Blokland en de beeldend kunstenaar Trudy Maan. De naam Bonheur is ontleend aan de eerste voorstelling, een toneelbewerking van Hotel Bonheur van Anna Blaman. In 1988 trad de groep in Rotterdam op tijdens een festival, op verschillende locaties, en maakte zoveel indruk dat de gemeente Rotterdam een (vervallen, intussen gerenoveerd) gebouw en subsidie ter beschikking stelde. Bonheur heeft sindsdien dus een eigen klein theater, in de buurt rond de Witte de Withstraat die in de loop der jaren is uitgegroeid tot het hart van progressief artistiek Rotterdam. 

 

Annekee van Blokland, tot vorig jaar artistiek leider en hart en ziel van het theater, was een gedreven lezer. Zij specialiseerde zich vooral in toneelbewerkingen van - soms bij het grote publiek nagenoeg onbekende – romans en verhalen. Ze hanteerde daarbij een vruchtbare en praktische drie fasen-benadering: dit is de inhoud – wat wil je vertellen – wat is daarvoor op het toneel nodig? 

 

Bonheur richt zich in eerste instantie op een Rotterdams publiek en is sinds jaren helemaal in Rotterdam geworteld. Daarin spelen verhalen van Rotterdammers een grote rol – een verhalenreservoir van nu, zoals het wordt genoemd door Peter Sonneveld, die sinds januari 2005 de nieuwe artistiek leider van Bonheur is. Naast toneelbewerkingen van bestaande romans krijgt bij Bonheur van oudsher juist dit verhalen-aspect speciale nadruk. Zo zijn er de afgelopen jaren verhalenmiddagen, ‘high teas’ en een ‘diner’ georganiseerd waarbij acteurs aan verschillende tafels zorgvuldig gecomponeerde en geregisseerde verhalen ‘vertelden’. Een hoogtepunt in deze verhalenontwikkeling was de voorstelling ‘Lazarus’ die in 2001, toen Rotterdam Culturele Hoofdstad was, te zien was in zes loodsen op het westelijk haventerrein. Concept en regie waren van Peter Sonneveld. Tien auteurs schreven daarvoor 21 monologen. Daarin werd de geschiedenis van bekende en onbekende dode Rotterdammers in poëtische teksten tot leven gewekt. Het nieuwe project ‘Struisvogels op de Coolsingel’ sluit daar naar concept logisch bij aan. Zeven monologen over een historische helse gebeurtenis die voor de stad rampzalig is geweest en waarvan de gevolgen voor altijd zichtbaar zullen blijven in de stad. En zolang er nog mensen leven die het hebben meegemaakt, zolang het nog in de herinnering voortleeft, is de geschiedenis nog steeds heel dichtbij. 

 

Sonneveld werkt graag met dichters en verhalen. Hij zegt wat minder gericht te zijn op toneelbewerkingen van romans en wat meer op poëzie en bestaande toneelteksten. Het is dus te verwachten dat Bonheur zich in de komende jaren in die richting zal ontwikkelen.

 

‘Struisvogels op de Coolsingel’ zal alleen in Rotterdam te zien zijn. Met andere producties reist Bonheur wel door het land.

NVM