editie 16 / mei 2005

Besluiten en mededelingen van het Lira-Bestuur

- LIRA in het bestuur van CISAC gekozen.

Op 20 oktober 2004 is de Stichting LIRA tijdens een CISAC-vergadering in Seoel, Zuid-Korea, na een succesvol verlopen stemming in het bestuur van CISAC gekozen. André Beemsterboer, LIRA’s directeur, zal LIRA’s plaats in het CISAC-bestuur innemen. CISAC, een afkorting van Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs, is de internationale overkoepeling van landelijke auteursrechtorganisaties op het terrein van de muziek, de film, het geschreven woord en de visuele werken.

- Statutenherziening per 12 november 2004

De notaris heeft LIRA’s gewijzigde statuten in een akte vastgelegd, zodat vanaf 12 november 2004 de nieuwe statuten van kracht zijn. Erg belangrijke wijzigingen zijn er niet in aangebracht. Het betrof meer een aanpassing aan nieuwe realiteiten, zoals de euro, en op een aantal plaatsen redactionele aanpassingen. De nieuwe statuten zijn in een gedrukte versie op te vragen bij het bureau van de Stichting LIRA. Tevens zijn de statuten in te zien op de LIRA website: www.lira.nl

- Samenwerking met Nieuwswaarde

Het bestuur van LIRA heeft besloten de banden met de zusterorganisatie voor journalisten, de Stichting Nieuwswaarde, zoveel mogelijk aan te halen. Op het terrein van de verdeling van LiteROM-gelden verloopt de samenwerking al enige jaren erg goed. De tijd lijkt rijp ook bestuurlijk tot grotere coöperatie te komen en van daaruit tot nieuwe, misschien gezamenlijke initiatieven.

- Zeggenschap over Cedar BV

Op 10 maart 2005 bereikte een delegatie uit het zogenoemde Cedar Forum, onder wie de voorzitter van Lira, in beginsel overeenstemming met Buma over het overnemen van de zeggenschap over Cedar BV. Cedar BV is de stichting waarvan Lira en zes andere stichtingen betaalde diensten afnemen ten behoeve van de uitvoering van hun werkzaamheden. Cedar BV is een volle dochter van de Vereniging Buma. In het Cedar Forum is elk van de zeven Cedar-stichtingen vertegenwoordigd. De concept-overeenkomst van 10 maart is nu ter goedkeuring voorgelegd aan de besturen van de diverse stichtingen. Als zij en andere betrokkenen akkoord gaan, zou de overgang van de zeggenschap (en daarmee de overgang van het risico) met terugwerkende kracht per 1 januari 2005 plaatsvinden. Vanuit een oogpunt van emancipatie van ‘de andere rechten’ (waarmee bedoeld zijn alle andere rechten dan muziekauteursrechten) zou het een belangrijke stap vooruit zijn.

KH