editie 16 / mei 2005

Repartities in 2004

Leenrecht

LIRA heeft eind 2004 een bedrag van 4.387.000,- aan leenrechtvergoedingen onder 12.332 auteurs verdeeld. Hierin is nog niet begrepen de narepartitie 2004, die in mei 2005 plaats zal vinden. In 2005 vindt namelijk – eenmalig – een vervroegde narepartitie in mei plaats, omdat daarna naar verwachting op een nieuw automatiseringsprogramma zal worden overgeschakeld. Het is handig om dan de narepartitie al achter de rug te hebben en zo min mogelijk ‘oude ballast’ mee te nemen. In dat verband moet vooral ook gedacht worden aan boektitels die niet verbonden kunnen worden met individuele leenrechthebbenden.. Zo is er bijvoorbeeld een bestandje titels dat door sommige bibliotheken vroeger werd gemeld als ‘bouquet’. Geen auteur, geen vertaler, geen ISBN-nummer, geen uitgever. Die zijn met de beste wil van de wereld niet meer te verbinden met individuele rechthebbenden. Intussen komen zulke kwesties niet of nauwelijks meer voor. De bibliotheken hebben al jaren, soms dankzij enige financiële steun van de Stichting Leenrecht, een veel betere registratie dan in de beginjaren van de leenrechtrepartitie. 

De narepartitie in mei is nog niet verwerkt in de cijfers voor 2004 en daarom is het moeilijk om bovenstaande cijfers te vergelijken met die van 2003 (waarin ze wel zijn verwerkt). Het ziet er echter naar uit dat voor het eerst in jaren het aantal uitleningen, en dus het te verdelen bedrag, een lichte stijging vertoont. Dit alles onder voorbehoud, want in de afgelopen weken hebben veel bibliotheken hun opgegeven aantallen uitleningen alsnog bijgesteld. 

De steekproef waarop de repartitie 2004 was gebaseerd, bestond uit 75% van alle bibliotheken. Voor een steekproef is dat een heel hoog percentage, dat eigenlijk nauwelijks meer als steekproef kan worden gekwalificeerd. Het streven is nog steeds 100%, maar dat wordt bemoeilijkt door gebrek aan automatisering of incompatibele automatiseringssystemen. En 100% is ook niet strikt nodig om een goede leenrechtrepartitie uit te kunnen voeren.

Belgisch leenrecht

Na de royale uitkering aan Belgisch leengeld in 2003 – gebaseerd op de aanwezigheid van boeken in de Belgische bibliotheken - was er dit jaar een teleurstelling. Het Belgische systeem is veranderd en de beschikbare hoeveelheid geld geminimaliseerd. Een (minimale) uitkering zal naar verwachting pas weer plaatsvinden in 2005. Natuurlijk is daar ook van de kant van LIRA bezwaar tegen gemaakt. Zie hiervoor het hierna volgende artikel van Rien Verhoef.

Kabel

Verder heeft LIRA in 2004 aan kabelrechtgeld over 2003 3.464.570,- voor televisie en 329.000,- voor radio gereparteerd aan 375 auteurs. Dat is ongeveer 200.000,- meer dan in 2003 werd verdeeld. Over de uitkering over 2004 valt nog niets te zeggen, omdat de aanmeldingsformulieren voor 2004 nog maar net binnen zijn.

NVM