informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 16 / mei 2005

Verlsag klachtencommissie leenrechtrepartitie 2004

Op 15 februari 2005 kwam de klachtencommissie van de Stichting LIRA bijeen om zich te beraden over klachten die bij de commissie werden ingediend naar aanleiding van de leenrechtrepartitie 2004.

Repartities in 2004

Stand van zaken belgische leenrechtrepartitie

In 1992 kwam er een Europese richtlijn betreffende het verhuurrecht en het uitleenrecht. Het auteursrecht (en dus ook het leenrecht) is in België een grondwettelijke bevoegdheid van de federale overheid en het kan dus niet worden uitgevoerd door de overheid van de Gemeenschappen (= de Vlaamse en Waalse deelregering). De Belgische auteurswet van 1994 regelt deze aangelegenheden, maar omdat er acht jaar lang geen uitvoerend koninklijk besluit werd uitgevaardigd, bleef de regeling een dode letter.

Erasmus/Descartes conferentie 2004/leenrecht in Frankrijk

Op 26 en 27 november vond in Parijs de tweejaarlijkse Erasmus/Descartes Conferentie plaats, een dialoog tussen Nederland en Frankrijk op cultureel en zakelijk gebied. Deze keer was het onderwerp van de conferentie ‘Cultuur als economische uitdaging’.

Nieuw reglement kabelrechten TV

Wie zich aansluit bij LIRA, draagt zogenoemde kabelrechten in bredere zin in beheer aan LIRA over. Daarmee verwerft LIRA de eigendom van de zogenoemde kabel-, digitale en satellietrechten. In onderhandeling tredend met de exploitanten van de diverse relevante doorgiftesystemen (kabel, digitenne, satelliet en dergelijke) bedingt LIRA vervolgens zo veel mogelijk een vergoeding voor schrijvers, vertalers en bewerkers van de op deze onderscheiden manieren verspreide werken.

Besluiten en mededelingen van het Lira-Bestuur

Waar denken we over?

Hoe kom ik als auteur aan hulp en advies?

Lira Fonds-aanvragen in 2005