informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 16 / mei 2005

Verlsag klachtencommissie leenrechtrepartitie 2004

Op 15 februari 2005 kwam de klachtencommissie van de Stichting LIRA bijeen om zich te beraden over klachten die bij de commissie werden ingediend naar aanleiding van de leenrechtrepartitie 2004.
lees meer

Repartities in 2004

lees meer

Stand van zaken belgische leenrechtrepartitie

In 1992 kwam er een Europese richtlijn betreffende het verhuurrecht en het uitleenrecht. Het auteursrecht (en dus ook het leenrecht) is in België een grondwettelijke bevoegdheid van de federale overheid en het kan dus niet worden uitgevoerd door de overheid van de Gemeenschappen (= de Vlaamse en Waalse deelregering). De Belgische auteurswet van 1994 regelt deze aangelegenheden, maar omdat er acht jaar lang geen uitvoerend koninklijk besluit werd uitgevaardigd, bleef de regeling een dode letter.
lees meer

Erasmus/Descartes conferentie 2004/leenrecht in Frankrijk

Op 26 en 27 november vond in Parijs de tweejaarlijkse Erasmus/Descartes Conferentie plaats, een dialoog tussen Nederland en Frankrijk op cultureel en zakelijk gebied. Deze keer was het onderwerp van de conferentie ‘Cultuur als economische uitdaging’.
lees meer

Nieuw reglement kabelrechten TV

Wie zich aansluit bij LIRA, draagt zogenoemde kabelrechten in bredere zin in beheer aan LIRA over. Daarmee verwerft LIRA de eigendom van de zogenoemde kabel-, digitale en satellietrechten. In onderhandeling tredend met de exploitanten van de diverse relevante doorgiftesystemen (kabel, digitenne, satelliet en dergelijke) bedingt LIRA vervolgens zo veel mogelijk een vergoeding voor schrijvers, vertalers en bewerkers van de op deze onderscheiden manieren verspreide werken.
lees meer

Besluiten en mededelingen van het Lira-Bestuur

lees meer

Waar denken we over?

lees meer

Hoe kom ik als auteur aan hulp en advies?

lees meer

Lira Fonds-aanvragen in 2005

lees meer

Lira-Fonds: wijziging beleid toneelopdrachten

Met ingang van 1 januari 2005 gelden enigszins andere regels voor het aanvragen bij het LIRA Fonds van subsidies ten behoeve van schrijfopdrachten bij het toneel. Die nieuwe regels blijken nog niet tot iedereen te zijn doorgedrongen. Daarom herhalen we ze hier in het kort.
lees meer

Tijds Nietichheit (of het honderdjarigbestaan van de vvl)

Flus is wegh, Nu nu oock, ’T aenstaende en is noch niet. (Zoëven is weg, nu nu ook, het aanstaande is nog niet)
lees meer

Woutertje Pieterseprijs 2005 voor boek zonder woorden

Op 1 maart j.l. is voor de achttiende keer de Woutertje Pieterse Prijs voor het mooiste kinder- en jeugdboek uitgereikt. Unaniem was de jury van mening dat de prijs dit jaar moest worden toegekend aan de illustrator en tekenaar Thé Tjong-Khing (1933) voor zijn boek Waar is de taart.
lees meer

Struisvogels op de Coolsingel

lees meer

Berichten en adviezen van het bureau

lees meer

Gezocht: leenrechthebbende schrijvers en vertalers (of hun erven)

lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

lees meer

Colofon

lees meer