editie 1 / mei 2000

Personalia

Afscheid van Ton Oosterhuis

Ton Oosterhuis is ook ten tijde van zijn voorzitterschap van BUMA/STEMRA jarenlang penningmeester, later secretaris/penningmeester van LIRA geweest. Zo verbond hij, dichter van vele liedteksten, de muziekwereld met de wereld vsn schrijvers en vertalers. Eind 1999 heeft hij zich uit het bestuur van de Stichting LIRA teruggetrokken. De jaren gingen tellen. LIRA is hem veel dank verschuldigd voor de consciëntieuze wijze waarop hij het penningmeesterschap uitoefende, kritisch, constructief, en altijd met adviezen die op een ruime bestuurlijke ervaring gebaseerd waren.

Rien Verhoef volgt hem als penningmeester op.

 

Afscheid van Marja Kok

Eind 1999 is Marja Kok, adjunct-directeur van de Stichting LIRA, naar een andere werkkring vertrokken. Haar lang gekoesterde wens om werkzaam te zijn in de zeilvaart, omringd door zon en water, won het van haar onmiskenbare toewijding aan de collectieve exploitatie van auteursrechten. Vanaf LIRA's oprichting in 1986 was ze betrokken bij de geleidelijke opbouw van een auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers. Haar bijdrage daaraan is onmisbaar geweest.

 

Bestuur, directie en medewerkers hebben in de loop van december 1999 bij een aantal gelegenheden afscheid van Marja genomen. Ze keert in de eerste helft van het jaar 2000 nog voor korte tijd terug om haar opvolgster, Renate Sijm, in te werken. Daarna zal ze incidenteel mogelijk nog bij enige zaken van LIRA betrokken blijven, maar aan het vaste dienstverband is een einde gekomen.

We zullen haar missen.