editie 1 / mei 2000

Colofon

De Stichting LIRA beheert auteursrechten van schrijvers, vertalers en bewerkers, alsmede van componisten en tekstschrijvers van musicals en opera's.

Dit is een uitgave van de Stichting LIRA,

Postbus 594, 1180 AN Amstelveen. 

Telefoon: 020 - 34 70 317

Fax: 020 - 34 70 453

E-mail: Lira@cedar.nl

 

Redactie: Nelleke van Maaren
Kees Holierhoek

Ontwerp: Rutger Fuchs, Amsterdam

Druk: Drukkerij Lecturis, Eindhoven

Oplage: 12.000 exemplaren