editie 1 / mei 2000

Leenrecht-repartitie 1999

Aan het einde van het jaar 1999 vond de derde leenrecht-repartitie in LIRA's geschiedenis plaats, dit keer gevolgd door een na-repartitie over het jaar 1997 en een na-repartitie over het jaar 1998.

Repartitie 1999

De leenrechtgelden 1999 werden verdeeld onder vier groepen schrijvers en vertalers, hierna tezamen auteurs geheten:

! Nederlandse auteurs die uitgeven bij Nederlandse uitgevers

! Vlaamse auteurs die uitgeven bij Nederlandse uitgevers

! Nederlandse auteurs die uitgeven bij Vlaamse uitgevers

! met instemming van LIRA's Belgische zusterorganisatie SABAM: Vlaamse auteurs die uitgeven bij Vlaamse uitgevers

 

Netto was voor deze vier groepen alsmede voor alle andere buitenlandse rechthebbenden een bedrag van ƒ 10.495.468,- beschikbaar.

Feitelijk uitgekeerd werd aan de vier hierboven genoemde groepen een netto-bedrag van ƒ 6.289.712,80. Dat wil overigens niet zeggen dat het verschil tussen deze twee bedragen voor buitenlandse rechthebbenden bestemd is. Het totale aandeel buitenland beweegt zich tussen de 15% en 20% van het totaal beschikbare bedrag. Wat er dan nog onverdeeld blijft, betreft leenrechthebbenden wier naam, adres en bankrekeningnummer nog niet bij LIRA bekend zijn en waarnaar nog op allerlei manieren wordt gezocht.

 

Ter vergelijking: 

In 1996 werd ƒ 5.476.872,- onder auteurs verdeeld; dat betrof toen nog uitsluitend een groep van ongeveer 5.000 Nederlandse auteurs die zich in de voorafgaande jaren schriftelijk bij het ministerie dat de oude leenvergoedingsregeling uitvoerde, hadden aangemeld;

In 1997 steeg het uit te keren leenrechtgeld tot een netto-bedrag van f 8.759.289,-, maar dat bedrag was wel bestemd voor een veel grotere groep rechthebbenden, namelijk voor alle leenrechthebbende Nederlandse en intussen ook buitenlandse schrijvers, vertalers en bewerkers tezamen, onafhankelijk van enige schriftelijke aanmelding;

In 1998 werd voor diezelfde groep van - geschat - rond de 20.000 leenrechthebbenden een netto te verdelen bedrag bereikt van ƒ 9.688.381,-; dat betrof een groep van tegen de 15.000 Nederlanders die een controle-specificatie kregen toegestuurd (het merendeel overigens met een uiterst geringe claim op een leenrecht-uitkering), en een nog niet precies te bepalen aantal buitenlanders die hun uitkering via zusterorganisaties van LIRA zullen gaan ontvangen.

 

Na-repartitie 1997

In de na-repartitie 1997 werden 2095 auteurs aangeschreven. Bij de gewone repartitie 1997 was het eerder om 8741 mensen gegaan die daadwerkelijk een leenrechtuitkering hadden ontvangen. De groep van de na-repartitie zal gedeeltelijk met deze eerste groep samenvallen.

 

In de uitkering 1997 werd alsnog een bedrag van f 417.369,- tot uitkering gebracht.

 

Na repartitie 1998

In de na-repartitie 1998 werden 2286 auteurs aangeschreven. Bij de gewone repartitie 1998 was het eerder om 9082 mensen gegaan die daadwerkelijk een leenrechtuitkering hadden ontvangen. De groep van de na-repartitie zal gedeeltelijk met deze eerste groep samenvallen.

 

In de uitkering 1998 werd alsnog een bedrag van f 498.577,68 tot uitkering gebracht.

 

Distributie uitkeringen

Om een inzicht te krijgen in het soort bedragen dat werd uitgekeerd in 1999 en de distributie daarvan:

 

Uitkeringen 1999 gegroepeerd naar hoogte:

 

bedrag aantal

aantal auteurs > ƒ 30.000:     23

aantal auteurs ƒ 15.000><ƒ 30.000:   42

aantal auteurs ƒ 10.000><ƒ 15.000:   54

aantal auteurs ƒ  5.000><ƒ 10.000: 159

aantal auteurs ƒ  1.000><ƒ  5.000: 740

aantal auteurs ƒ    200><ƒ  1.000: 1350

aantal auteurs ƒ     10><ƒ    200: 4427

aantal auteurs onder ƒ 10,-: 3386

totaal aantal auteurs:      10181

 

 

 

KH