editie 65 / maart 2023

Je jaaroverzicht staat in de portal

Het is het weer tijd voor je belastingaangifte. Het Lira-jaaroverzicht helpt je daarbij.

In het Lira-jaaroverzicht staan alle vergoedingen, administratiekosten en btw-bedragen op een rij. Je vindt jouw jaaroverzicht 2022 in Lira’s webportal. Ook eerdere jaaroverzichten, repartitiefacturen en -specificaties kun je daar vinden.

Als gevolg van de zogenaamde renseignerings- verplichting is Lira vanaf dit jaar verplicht om geboortedata en burgerservicenummers (bsn's) door te geven aan de Belastingdienst, samen met de uitbetaalde bedragen.

Heb je je bsn nog niet ingevuld? Doe dat dan zo snel mogelijk.