editie 64 / november 2022

De boekenprijs en de leenrechtvergoeding

Regelmatig bereiken ons berichten van auteurs die tussentijdse prijsverhogingen van hun boeken willen doorvoeren in Lira’s webportal.

Tussentijdse prijsverhogingen hebben echter géén invloed op de hoogte van jouw leenrechtvergoeding. Het is dus niet nodig om deze prijsverhogingen aan ons door te geven.

De leenrechtvergoeding via Lira wordt berekend op basis van het aantal uitleningen en de eerste verkoopprijs van het boek zoals vermeld in de bestanden van NBD Biblion. Lira hanteert dus de boekprijs zoals die was op het moment van verschijnen van het boek. Tussentijdse prijsverhogingen (of -verlagingen) worden niet meegenomen in de berekening en verdeling van de leenrechtvergoeding. Pas wanneer het werk opnieuw verschijnt, met een nieuw ISBN/EAN, zal met de nieuwe prijs gerekend worden.