editie 63 / juni 2022

De Kabel Radio Vergoedingen zijn terug

Draag je als auteur jouw originele teksten voor op de radio, zoals een column of gedicht? Wordt jouw tekst voorgelezen, heb je een hoorspel geschreven, een documentaire of een muziekdramatisch werk dat is uitgezonden op de radio? Dan kom je in aanmerking voor een Thuiskopie Audiovergoeding. Vanaf dit jaar zijn ook de Kabel Radio Vergoedingen weer beschikbaar. Dien daarvoor tijdig je claim in via Lira’s webportal.

De Kabel Radio Vergoedingen zijn terug

Schrijver Esmé van den Boom | Foto: Nienke Maat

Eind 2020 zijn nieuwe afspraken gemaakt (vastgelegd in een Addendum) tussen de PAM CBO’s en de Vereniging RODAP in verband met het aflopen per 31 december 2019 van het Convenant. Dit Convenant betreft de vergoedingen die worden betaald aan film- en tv-makers voor kabeldoorgifte, inclusief bepaalde uitzending-gemist-diensten. Met het Addendum is een akkoord bereikt over onder meer een nabetaling van een extra vergoeding voor het doorgeven/uitzenden van andere zenders dan de RODAP-zenders sinds 1 januari 2015, inclusief radiozenders.

Dat is goed nieuws voor radiomakers, want daarmee zijn de oude ‘Kabel Radiovergoedingen’ terug van jaren weggeweest.

Uitgezonden via de radio
De Kabel Radio Vergoedingen worden verdeeld over hetzelfde repertoire en op dezelfde wijze en grondslagen als de Thuiskopie Audio Vergoedingen. Lira voegt daarom uit overwegingen van efficiency de beschikbare Kabel Radio Vergoedingen toe aan de uitkeringen die worden gedaan op basis van het Thuiskopie-repartitiereglement. Het gaat daarbij om auteursrechtelijk beschermde literaire, literair-dramatische en muziekdramatische werken en de daarop gebaseerde audioproducties die via de radio zijn uitgezonden. Journalistieke werken, zoals documentaires en reportages, komen in aanmerking voor een gewogen uitkering, mits ze vooraf zijn gescript.

Claim je vergoeding
Auteurs die al opgave Thuiskopie Audio hebben gedaan, krijgen automatisch hun Kabel Radio Vergoeding uitgekeerd bij dezelfde betaling. Deed je nog niet eerder opgave Thuiskopie Audio, maar zijn je tekstwerken wel uitgezonden op de radio? Claim dan alsnog via de portal van Lira.

Voor de opgavejaren 2015-2021 zullen de beschikbare nabetalingen evenredig worden verdeeld onder auteurs die eerder werk hebben geclaimd voor Thuiskopie Audio. Auteurs die over die jaren 2015-2021 een vergoeding hebben ontvangen voor Thuiskopie Audio krijgen automatisch de aanvullende vergoeding krijgen uitgekeerd. Hiervoor hoef je zelf niets te doen.