editie 8 / september 2002

Waar denken we over?

Het bestuur van LIRA denkt over

 

- de vraag of LIRA een bijdrage zal leveren aan individueel te administreren pensioenen voor zelfstandig werkzame schrijvers en vertalers via het beroepspensioenfonds Stichting Aena, in navolging van wat Buma via haar Sociaal Fonds doet voor componisten en tekstdichters

 

- de manier waarop de samenwerking tussen de beroepsvereniging en de auteursrechtorganisatie, respectievelijk de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) en de Stichting LIRA, in het belang van Nederlandse auteurs ook verder juridisch vorm gegeven zou kunnen worden

 

- een aanpassing van LIRA’s statuten, al was het alleen maar om de daarin voorkomende bedragen in guldens te vervangen door bedragen in euro

 

- een manier om het Contractenbureau dat zich in zijn werkzaamheden voorlopig nog even  beperkt tot scenarioschrijvers en hun contracten, in alle denkbare soorten onderhandelingen nog beter van nut te laten zijn, zowel als de schrijfopdracht aan één auteur wordt gegeven als wanneer het om een opdracht gaat die aan meer dan één auteur wordt verstrekt, zoals bij scenario’s voor bijvoorbeeld tv-series nog wel eens het geval is.