editie 8 / september 2002

Berichten

Leenrecht uit Groot-Brittannië

- Schrijvers wier boeken in het Engels zijn vertaald en in Groot-Brittannië door de openbare bibliotheken worden uitgeleend, kunnen zich via LIRA bij de Britse organisatie PLR (Public Lending Right) inschrijven. Erfgenamen van schrijvers kunnen dat als gevolg van de Engelse regels helaas niet. Alleen boeken die u bij PLR heeft geregistreerd, komen in aanmerking voor een vergoeding. De jaarlijkse einddatum voor aanvragen is 30 juni. 

 

Mechanische Reproductierechten

- Omroeporganisaties leggen auteursrechtelijk beschermde werken vast op beeld- en geluidsdragers. Zij doen dit niet alleen ten behoeven van hun uitzendingen. In toenemende mate verschijnen omroepproducties in de vorm van video-en audiobanden alsook dvd’s op de consumentenmarkt.

Indien uw werk mechanisch is vastgelegd en deze vastlegging door de detailhandel wordt verkocht, kunt u daar vaak een vergoeding voor krijgen. Met name vertalers van tekenfilmseries die hun vertalingen maken ten behoeve van na-synchronisaties, zien hun werk veelvuldig “in de winkels liggen”. Een vergoeding kan alleen worden geïncasseerd, indien u de vastleggingsrechten op uw werk niet heeft afgestaan en u zich ook voor dit zogenoemde mechanisch reproductierecht via een aansluitingscontract bij LIRA heeft aangesloten.

 

Kabelrechten Buitenland

- Kabelgelden voor uitgezonden werken op radio en tv van onze aangeslotenen in het buitenland kunnen via onze zusterorganisaties worden geïnd. Met de volgende landen hebben wij een wederkerigheidscontract:

België Italië

Brazilië Polen

Duitsland Portugal

Frankrijk Spanje

Groot-Brittannië Zwitserland

Israël

Onze Duitse zusterorganisatie keert alleen kabelgelden uit voor uitgegeven werken, dus voor boeken. LIRA zelf keert kabelgelden uit voor uitzendingen van televisieseries, -films, hoorspelen en overig literair- en literair-dramatisch werk, zoals gedichten, essays, columns en hoorspelen. 

Wij verzoeken u vriendelijk, indien uw werk in bovenstaande landen is uitgezonden, LIRA daarvan op de hoogte te stellen. 

 

Meer informatie over mechanische rechten en kabelrechten buitenland kunt u krijgen bij Chantal van Sluis: telefoon: (023) 799 70 21; e-mail: chantal.van.sluis@cedar.nl 

Op datzelfde adres kunt u terecht voor aansluitcontracten.

 

Woutertje Pieterse Prijs

- In het vorige bulletin werd melding gemaakt van het boekje “Aangaande het wouterschap”, uitgegeven ter gelegenheid van het derde lustrum van de door LIRA ondersteunde Woutertje Pieterse Prijs. De eerste 25 personen die ons een e-mail met onderwerp “boekje Woutertje Pieterse Prijs”, krijgen dit boekje thuisgestuurd.

Tevens hebben wij nog enkele exemplaren van “Sans Rancune” van Wim T. Schippers en “Televisiedrama: podium voor identiteit” van Sonja de Leeuw in voorraad. Geïnteresseerden sturen snel een e-mail aan LIRA! Op is op.