editie 8 / september 2002

Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting LIRA,

Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp

Telefoon: 023 - 799 78 06

Fax: 023 - 799 77 00

E-mail: lira@cedar.nl

Redactie: Nelleke van Maaren

Anne-Marie Sprokkreeff 

Kees Holierhoek (eindred.)

Tekstbijdragen: Barbara van der Laan/Anne-Marie Sprokkreeff/Charles den Tex/Rien Verhoef

Illustraties: Ram Katzir

Ontwerp: Rutger Fuchs, Amsterdam