editie 8 / september 2002

Personalia

 - Kees Holierhoek, voorzitter van de Stichting LIRA, tijdelijk tevens voorzitter van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV), kreeg op vrijdag 26 april 2002 in het gemeentehuis van Leiderdorp de versierselen opgespeld die behoorden bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten op het terrein van de behartiging van de belangen van Nederlandse schrijvers en vertalers. De voordracht was gedaan door de Minister van OCW, de benoeming door de Koningin, de uitreiking vondplaats door de Burgemeester van Leiderdorp.