informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 8 / september 2002

Hoe zijn schrijver en vertalers georganiseerd

Het is niet voor iedereen die schrijft, van belang om te weten hoe Nederlandse schrijvers en vertalers georganiseerd zijn, maar misschien wel voor de auteur die zijn maatschappelijk bestaan mede of in hoofdzaak op het schrijven wil grondvesten. Vandaar deze informatie.
lees meer

Lira en de Nederlandse auteur: aangesloten of niet?

Dit verhaal begint meteen vaak voorkomend misverstand. Auteurs die via de Stichting LIRA leenrechtuitkeringen ontvangen, menen soms dat zij bij de Stichting LIRA aangesloten zijn. Dat is vaak niet het geval. Er zijn meer dan 10.000 auteurs die van LIRA geld ontvangen; van hen zijn er ca.2000 bij LIRA aangesloten.
lees meer

Lira's aangeslotenenvergadering 2002

De jaarlijkse aangeslotenenbijeenkomst van LIRA werd op 25 mei 2002 gehouden in het Okura Hotel. Vijfendertig aangeslotenen waren er aanwezig, van wie zesentwintig stemgerechtigd waren, zodat de vergadering statutair geldige besluiten kon nemen.
lees meer

Lira's financien toegelicht

Wie de jaarrekening van LIRA beziet, waant zich al snel in de omgekeerde wereld: jaarlijks wordt alles op alles gezet om 'de uitgaven te verhogen', elk jaar blijkt er toch weer meer te zijn binnengekomen dan uitgegaan en is het saldo dus weer aangegroeid. Tussen 1996 en 2001 liep het totaal van de nog te verdelen gelden op van ruim vijf tot bijna twintig miljoen euro.
lees meer

Subsidies Lira Fonds

lees meer

Vertaaltijdschrift Filter vernieuwd

lees meer

Berichten

lees meer

Waar denken we over?

lees meer

Personalia

lees meer

Adviezen van het bureau

lees meer

Bestuur en bureau van de stichting Lira

De Stichting LIRA beheert als auteursrechtorganisatie op collectieve wijze auteursrechten en auteursrechtelijke aanspraken van schrijvers en vertalers die door hen individueel niet, of slechts met de grootst denkbare moeite, te gelde kunnen worden gemaakt.
lees meer

Colofon

lees meer