editie 7 / mei 2002

Wat is Cedar toch?

Herhaaldelijk blijken mensen in verwarring te raken door het feit dat niet de naam van lira, maar van Cedar opduikt in e-mailadressen, bij telefonische contacten met het bureau e.d.. 

Wat is Cedar? Cedar is de uitvoerende organisatie van de gezamenlijke auteursrechtorganisaties. Behalve lira bestaat er nog een hele reeks andere stichtingen die met de inning en verdeling van auteursrechtelijke gelden zijn belast – voor beeldende kunstenaars (Beeldrecht) bijvoorbeeld, voor grafische ontwerpers en illustratoren, voor fotografen (Burafo), voor uitgevers (Pro) etc. Al deze organisaties hebben een eigen bestuur, maar geen eigen bureau. Vanuit kostenoogpunt zou dat ook weinig efficiënt zijn. Dus deze stichtingen ‘huren’ de diensten in van Cedar, dat beschikt over het personeel, de kantoorruimte en de apparatuur om bestuursbesluiten – en vooral de repartities – uit te voeren. 

Binnen Cedar heeft elke stichting een aparte ‘accountmanager’. Voor lira is dat Anne-Marie Sprokkreeff die zich, bijgestaan door andere personeelsleden, met lira-aangelegenheden bezighoudt. De directeur van Cedar, André Beemsterboer, is tevens directeur van alle aangesloten stichtingen.

NVM