editie 7 / mei 2002

Audiotheek bestaat 10 jaar

De Audiotheek is de organisatie die hoorspelen en radiodocumentaires uitleent aan mensen met een visuele handicap. Zij werkt nauw samen met de publieke omroepen en het Nederlands Audio Visueel Archief.

Tien jaar geleden begon Bert Theunis, de grondlegger van de Audiotheek, met drie zelf-gerepareerde hoorspelen. Inmiddels worden jaarlijks 30.000 hoorspelen uitgeleend en is ook het conserveren en digitaliseren van hoorspelen en documentaires een belangrijke taak van de Audiotheek geworden.

Het hoorspel is in Nederland op sterven na dood – merkwaardig genoeg, want in landen als Duitsland en Engeland is het genre springlevend en wordt het beoefend door gerenommeerde auteurs. Op een grote publiekszender als bbc Radio 4 zijn dagelijks zeker twee hoorspelen te beluisteren. In Nederland hebben inmiddels alle publieke omroepen hun hoorspel-budgetten geheel geschrapt of zodanig gekort dat er nauwelijks nog nieuwe opdrachten kunnen worden verstrekt. Hoe dat precies komt, blijft een open vraag. Vrijwel iedereen van een wat oudere generatie denkt immers met weemoed en genoegen terug aan programma’s als De familie Doorsnee, Paul Vlaanderen en dergelijke. Gewoonlijk wordt gezegd dat de TV de rol van de radio heeft overgenomen. Maar het blijft een feit dat er overdag niet minder mensen naar de radio luisteren dan in de jaren vijftig, eerder meer. Denk aan al die autoradio’s. Een andere theorie is dat in Nederland het hoorspel zich in de jaren zeventig en tachtig in zo’n ‘experimentele’ of ‘avant-gardistische’ richting heeft ontwikkeld dat het de aansluiting met het bredere publiek is kwijtgeraakt. In dat geval zou er sprake kunnen zijn van een tijdelijke dip, niet van uitsterven. Hoe het ook zij, het gaat op het moment niet goed met het hoorspel in ons land.

Tijdens de bijeenkomst in Huizen waar op 1 maart het tienjarig bestaan van de Audiotheek werd gevierd, sprak Marlies Cordia – tot voor kort lid van de Adviescommissie van het lira Fonds – over deze en soortgelijke problemen. Verder nam Bert Theunis afscheid als hoofd van de Audiotheek, waarvoor hij zich tien jaar lang met hart en ziel heeft ingezet. Hij wordt opgevolgd door Monique Stam, die bij deze gelegenheid haar plannen voor het verdergaand conserveren en digitaliseren van de collectie uiteenzette. Juist deze laatste taak past binnen de doelstellingen van het lira Fonds en wordt dan ook met een bescheiden financiële bijdrage door het Fonds gesteund.

NVM