editie 7 / mei 2002

Colofon

Dit is een uitgave van de Stichting lira,

Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp

Telefoon: 023 – 799 78 06

Fax: 023 – 799 77 00

E-mail:         lira@cedar.nl

Redactie: Nelleke van Maaren

                               Anne-Marie Sprokkreeff 

                       Kees Holierhoek

Illustraties:        Ram Katzir

Ontwerp:        Rutger Fuchs, Amsterdam