editie 7 / mei 2002

Waar denken we over?

Het bestuur van lira denkt over

–de concrete inrichting van het contractenbureau dat op 17 januari 2002 in samenwerking met de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (vsenv) is opgericht. In eerste instantie zijn via twee presentaties scenarioschrijvers geïnformeerd over de diensten die het contractenbureau kan leveren. De reactie was positief.

–de manier waarop lira bij kan dragen aan het Beroepspensioenfonds voor Schrijvers en Vertalers. Dankzij de staatssecretaris van ocw zit er in dit fonds in eerste instantie al meer dan zes miljoen gulden. Dat geld is extra geld. Steeds wanneer de nationale cultuurfondsen, zoals het Fonds voor de Letteren, aan een kunstenaar een opdracht verstrekken, maakt het fonds een toeslag van 10% op het opdrachthonorarium over naar dit nieuwe Beroepspensioenfonds. De volgende stap is een bijdrage van de auteurs- en naburigrecht-organisaties, zoals buma, lira en andere. We komen hier nog op terug en het onderwerp komt op de lira-jaarvergadering van 25 mei aan de orde.