informeert schrijvers, vertalers & journalisten

editie 7 / mei 2002

Lira-klachtencommissie leenrecht 2001

Op 20 maart 2002 kwam een uit het bestuur van de Stichting lira gevormde klachtencommissie bijeen om de klachten naar aanleiding van de leenrechtrepartitie van eind 2001 te bespreken en het lira-bestuur over de afhandeling van die klachten te adviseren en eventuele maatregelen aan te bevelen.

Wat doet de stichting rechtshulp auteurs niet?

De Stichting Rechtshulp Auteurs biedt financiƫle steun aan schrijvers en vertalers die in een professioneel geschil verwikkeld raken. Die financiƫle steun geldt primair de kosten van een advocaat. Er wordt van deze dienstverlening een redelijk frequent gebruik gemaakt door degenen die er toegang toe hebben: lira-aangeslotenen en leden van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers (vsenv). Maar daarbij blijkt meteen ook dat er misverstanden bestaan.

Woutertje Pieterseprijs 2002 voor Peter van Gestel.

Het Lita fonds

Wellicht zal het u vervelen, maar ik wil nog eens terugkomen op het lira Fonds. Dit naar aanleiding van enkele brieven die de klachtencommissie bereikten en waaruit blijkt dat niet alle auteursrechthebbenden duidelijk is wat de bestaansreden van het lira Fonds is en wat het exact doet.

Subsidies Lira Fonds

Audiotheek bestaat 10 jaar

De Audiotheek is de organisatie die hoorspelen en radiodocumentaires uitleent aan mensen met een visuele handicap. Zij werkt nauw samen met de publieke omroepen en het Nederlands Audio Visueel Archief.