editie 47 / februari 2016

Lira Fonds: aanvragen culturele gelden in 2016

Het Lira Fonds kent voor de culturele aanvragen een adviescommissie die de culturele aanvragen bij het Fonds beoordeelt. Zij bestaat uit drie externe deskundigen en twee leden van het Lira-Fondsbestuur. Er wordt in de regel vijf keer per jaar vergaderd. In het jaar 2016 wordt er vergaderd op vrijdag 5 februari 2016, donderdag 21 april 2016, donderdag 30 juni 2016, donderdag 22 september 2016 en donderdag 1 december 2016. Mocht een vergadering op de geplande dag geen doorgang kunnen vinden, dan wordt in de regel alsnog een aantal dagen later vergaderd.

Lira Fonds: aanvragen culturele gelden in 2016

Aanvragen

Aanvragen dienen uiterlijk drie weken voor de betreffende vergadering ten kantore van Lira in Hoofddorp te zijn ontvangen, in zesvoud, met een ingevuld aanvraagformulier, een beschrijving van het project, een duidelijke begroting en cv's van betrokken auteurs. Het zij nog maar eens met nadruk gezegd: omdat het Lira Fonds veelal auteurshonoraria financieel ondersteunt, dienen deze op de begroting met naam en bedrag gespecificeerd voor te komen. Anders ontbreekt een subsidiabele post en pakt de aanvraag vrijwel zeker negatief uit. Nadere informatie over een en ander is te vinden op http://www.lira.nl/Lira-Fonds en telefonisch te verkrijgen bij Bart Schomaker die het secretariaat over het Fonds voert: telefoon 023 870 02 03 of per e-mail: bart.schomaker@cedar.nl.

KH