editie 47 / februari 2016

– Lira en Vevam en het bedrijfsgeheim van de Sekam-producenten

Ondertussen wonnen Lira en Vevam in januari 2016 in kort geding een zaak die was aangespannen door Sekam en waarin op straffe van een extreem hoge dwangsom aan de rechter werd gevraagd een verbod uit te vaardigen om ooit nog eens de details uit een kabelregeling van jaren terug bekend te maken. Een soort van poging om een bedrijfsgeheim dat overal bekend was, geheim te houden.

De rechter zag het belang niet dat Sekam daarbij had, stelde Lira in het gelijk en veroordeelde de wederpartij tot betaling van de (opmerkelijk geringe) kosten van deze procedure.