editie 4 / mei 2001

Veertiende woutertje pieterseprijs voor Bart Moeyaerts Broere

De winnaar van veertiende Woutertje Pieterse Prijs werd op 8 maart tijdens een bijeenkomst in de Amsterdamse Balie bekend gemaakt door juryvoorzitter Frits van Oostrom. De prijs werd uitgereikt aan de Vlaamse jeugdboekenauteur Bart Moeyaerts (1964) voor zijn autobiografische verhalenbundel Broere over het woelige reilen en zeilen in huize Moeyaert, bezien door de kinderogen van de jongste van zeven broers - de oudste, de stilste, de echtste, de verste, de liefste, de snelste en ik, zoals de mooie ondertitel luidt. De prijs, die elk jaar wordt uitgereikt, bestaat uit een oorkonde en fl. 25.000.- en wordt gefinancierd door de stichting LIRA, wil de kwaliteit bevorderen van het Nederlandstalige kinder- en jeugdboek.

 

De bekendmaking van het beste kinder-/jeugdboek van 2000 werd voorafgegaan door een korte, aangenaam nostalgische lezing van Cyrille Offermans getiteld Het kind van de rekening. Daarna volgde het voorlezen van het juryrapport. De jury - die behalve Frits van Oostrom bestond uit Ootje Oxenaar, Lieke van Duin en Dirk van Weelden - ontving 127 inzendingen ter beoordeling (meer dan ooit), variërend van "poezelige plaatwerken tot en met paperbacks waarin minstens de helft van het maatschappelijk leed van hedendaags Nederland is ingenaaid" - aldus de jury. Zij sprak haar waardering uit voor het aantal goede debuten en het hoge gehalte van de inzendingen uit Vlaanderen. Over bleven uiteindelijk vier boeken. Dit is geen prijs waarvoor nominaties bekend worden gemaakt, maar de jury was van oordeel dat drie niet-bekroonde werken zo dicht tegen de prijs aanzaten dat zij toch genoemd dienden te worden, namelijk Wachten op Matroos van Ingrid Godon, De weg naar Suckersville van Gerben Graddesz Hellinga en De hemelruiter van Anton Quintana.

 

 

Over het winnende boek zegt de jury "Het gaat om een hartverwarmende bundel verhalen met autobiografische trekken uit de jeugd van de auteur [...] de auteur houdt ruimschoots afstand tot het werkelijk gebeurde; hij kiest, geeft vorm, stroomlijnt, structureert, stileert, vergroot uit, interpreteert, reflecteert. De gebeurtenissen zijn op zich niet bijzonder. Het is de pen van de auteur die ze bijzonder maakt: droog, met een weldadig milde ironie en vaak in prachtig beeldende zinnen; ontroerend, maar zonder een greintje sentiment of barokke overdaad. [...] Het gaat hier bij uitstek om een boek dat de grens tussen jeugd- en volwassen literatuur verkent..."

 

Na de bekendmaking werd Bart Moeyaert op het podium geïnterviewd door Marja Käss en las hij zelf, tot groot genoegen van het publiek, een prachtig verhaal uit de winnende bundel voor. Bart Moeyaert heeft, ondanks zijn betrekkelijk jeugdige leeftijd, al een bijna twintigjarige schrijverscarrière achter de rug, waarin hij diverse Vlaamse, Nederlandse en Duitse prijzen in de wacht sleepte. Hij schrijft ook voor toneel en televisie, gaat zelf de planken op om eigen teksten voor te dragen en te zingen en vertaalt kinderboeken. Zijn werk is in tal van Europese landen in vertaling verschenen.

 

Zoals altijd werd de avond besloten met de traditionele voordracht van het Roverslied, deze keer door Huub van der Lubbe die er een fraai staaltje cabaret van had gemaakt, en het heffen van een glaasje op de prijswinnaar.

 

NVM