editie 4 / mei 2001

Adviezen van het bureau

Oproep aan schrijvers/vertalers van literaire en literair-dramattische radio- en televisiewerken

 

Onlangs zijn we gestart met de voorbereidingen van de verdeling van kabelgelden 2000. De verdeling van de kabelgelden 2000 en de thuiskopiegelden audio over 2000 staat gepland voor juli 2001. 

 

Ter toelichting: de kabelgelden zijn auteursrechtelijke vergoedingen die kabelexploitanten betalen voor de kabeldoorgifte in Nederland, België en Duitsland van literaire, literair-dramatische en muziek-dramatische werken van schrijvers, vertalers en bewerkers op de publieke Nederlandse radio- en televisiezenders. Commerciële zenders vallen niet onder deze regeling.

 

Om een indruk van de uitkering te geven: het bedrag aan kabelgelden televisie dat over 1999 per minuut literair, literair-dramatisch of muziek-dramatisch werk is uitgekeerd, bedraagt: fl. 25,66.

 

Om tot het verdelen van kabelgelden te kunnen overgaan betrekken wij informatie uit verschillende bronnen (w.o. omroepgegevens, meldingen door auteurs). Met behulp daarvan proberen we vast te stellen of de Nederlandse publieke omroepen in 2000 een of meer door u geschreven werken hebben uitgezonden.

 

Is er in 2000 literair of literair-dramatisch werk van u door een Nederlandse omroep uitgezonden? Dan heeft u als schrijver of vertaler recht op een vergoeding voor de gelijktijdige doorgifte per kabel van uw auteursrechtelijk beschermd werk.

 

Wij nodigen u uit bij ons opgave te doen van door u geschreven werken die door een Nederlandse publieke omroep in 2000 zijn uitgezonden. U kunt hiertoe een meldingsformulier voor radio- en televisiewerken bij ons opvragen. Geeft u daarop ook aan of bij de totstandkoming van uw werk meer auteurs betrokken zijn en zo ja wie. 

 

Let wel: ook voor werken die door regionale omroepen zijn uitgezonden en via de kabel werden doorgegeven, worden kabelgelden en thuiskopievergoedingen (audio) uitgekeerd. Omdat het bereik van regionale omroepen aanzienlijk minder is dan dat van de nationale omroepen, wordt de tijdsduur met een kwart gewogen. Dat wil zeggen: een kwart van de uitzendduur van het werk komt in aanmerking voor de uitkering van kabelgelden en thuiskopievergoedingen audio.

 

Het bedrag dat u per werk krijgt uitgekeerd, wordt berekend op basis van het aantal minuten dat de uitzending van uw werk heeft geduurd, en uw auteursaandeel conform ons repartitiereglement. Mocht u dit reglement niet (meer) in uw bezit hebben, dan kunt u telefonisch een (nieuw) exemplaar bij ons aanvragen.

 

Voor meer informatie en meldingsformulieren kunt u telefonisch of per mail terecht bij 

Chantal van Sluis tel. 020 – 3470.546 / fax: 020 – 3470.453 / E-mail: chantal.van.sluis@cedar.nl

 

 

LiteROM-gelden

 

In het voorjaar van 2000 heeft LIRA aan ca. 1500 bij haar met naam en adres bekende recensenten aangeschreven met het oog op de uitkering van de vergoeding voor de op de LiteROM opgenomen recensies. Let wel: het gaat hierbij (nog) slechts om de vergoeding voor recensies die opgenomen zijn vóór 1 januari 1997 (Zie ook het artikel “LiteROM-regeling voor literaire recensenten” p. 6-7 in het eerste LIRA Bulletin). 

 

Inmiddels hebben ruim 710 schrijvers de lastgeving en volmacht ondertekend geretourneerd en de vergoeding ontvangen. Indien u weet of vermoedt dat recensies van uw hand op de LiteROM zijn opgenomen, roepen wij u op zich te melden bij het bureau van onze stichting. Contactpersoon: Marc Schoonhoven, tel. 020 – 3470.591 of marc.schoonhoven@cedar.nl.

 

Actie ‘top-100': oproep

 

Zoals u weet, spant LIRA zich in om zoveel mogelijk rechthebbende schrijvers en vertalers te traceren om aan hen de leenrechtvergoeding te kunnen uitkeren. Wij hebben recent een inventarisatie gemaakt van een aantal veel uitgeleende titels waarvoor wij nog leenrechtgelden beschikbaar hebben. Dit betreft veelal boeken van buitenlandse auteurs (A. Christie, S. King en vele anderen) vertaald door Nederlandse vertalers. Het gaat hierbij vooral om vertalers die gedurende langere tijd in het verleden actief waren, globaal in de periode 1975-1990.

 

Wij constateerden dat wij nog niet van alle vertalers de adres- en bankgegevens in ons geautomatiseerde informatiesysteem verzameld hebben.  Derhalve willen we via verschillende gerichte acties deze gegevens achterhalen om ook aan deze groep een vaak beduidende leenrechtvergoeding uit te kunnen keren. Een logische bron is de uitgever door wie de betrokken titels zijn uitgegeven. Vanaf medio februari hebben we dan ook op ruime schaal uitgevers benaderd met de vraag of zij ons kunnen helpen.

 

We willen ook via het LIRA Bulletin proberen de ontbrekende adres- en bankgegevens op te sporen. U treft dan ook in dit Bulletin nr. 4 een lijst aan van vooral vertalers. De titel van hun vertaling is bij LIRA bekend en ook de identiteit van de uitgeverij met wie ooit een overeenkomst is gesloten, maar niet waar de betreffende vertalers thans verblijven. In een enkel geval kan de betrokken auteur inmiddels zijn overleden of het vak hebben verlaten. In die situaties zal het gaan om de gegevens van de erven of om het laatst bekende adres.

 

Wij stellen het zeer op prijs, wanneer u ons wilt helpen de ontbrekende adresgegevens te achterhalen. Als ons verzoek bij u om welke reden dan ook op bezwaren van privacy stuit,  verzoeken wij u vriendelijk, voor zover dat in uw vermogen ligt, de betrokkenen te benaderen en te bewegen contact op te nemen met het bureau van Stichting LIRA. Reacties graag per  e-mail: lira@cedar.nl  of per fax: 020 – 34 70 453

 

Lijst van vooral vertalers waarvan nog adres- en bankgegevens ontbreken

Aken, A.R.A van

Akker, Ruud van den

Amerongen, Jan van

Andel, Lydia van

Ander, M.E.

Anderson, Loek

Andriessen Gonne

Andringa Wiebe

AnneWil

Antwerpen Peter van

Ardagh John

Arnold Boukeline

AsscherPinkhof Clara

Baanstra Dieneke

 

Baardman C.

Baas  van Dijk J.P.D.

BadeltPrzybylla Monica

Baggerman J.G.

Bajema Ingeborg

Barnard Henk

Barneveld Fred van

Barnhoorn W.M.

Beekman Ben

Beekman Jos A.

Beekman Julie

Beemsterboer Nico

Beentjes Kees

Berg A.van den

Berghard Arjen

Berkhuizen Lieke

Betlem D.

Biede Both Heleen H.

Bij Trudy de

Bos Lidy

BotjeZoetmulder C.M.

Bouwhuys P.

Bree S.

BrinkWessels N.

Broek W. van der

Brouwer A. de

Bruin G.R.

Bruin Leni

BruinSluijk Stephe

Bruning Frans

Bruurmijn José

Burg A. van der

Buyle Ivo

Buys H.

Carpentier Alting R.

Clark Sydia

Clifford Milly

Cornelisz Johan

Crom J.Wim

Cuyvers Luc

Daling Chr.

D'anjou L.J.M.

Delmar Andrea

Dielemans Wim

Dijk Nel van

DongenEykman C.

Doorn Hans van

Dorren Lex

DorsmanVos A.

Doyer Puck

Dubbink Marre

Dudoc A.

Duerings Reinolt

DulferKlaassen W.C.

Dupasquier Philippe

Durren Lex

Eenhoorn B.S

Eijsden Catherina van

 

Everdingen F.M.N. van

Ferwerda Saskia

FickLugten W.A.

Galen Maria van

Gebhard Lesley

Geerts Paul

Gelder Eny van

GoedhartAlberts Marry

GoedhartAlberts Marry

Grift C.V.D.

Groeneweg Bert

GroenVerhoef L.

Groot J.A.

Groot J. de

GrootD'ailly A.E.

Hamminga Jan

Hanhart J.J.A

Hartongde Roode J.A.W.

Havander Emma

Hermansde Ploos A.E

Heydorn V.

Hoest Marianne van der

Hollander C.

Holwerda Ytje

Horst H.

Horsten Ytje

Houtsma Sanderijn

Huigen René

Huisken Maina

Jansen A.

Jetten Els

Jong Marja de

Jong Akkie de

Jonker J.H.

Julianus Inge

Kiebert Janine

Kila C.J.

Kleynjan Margreeth

Knotter Angela

Knuvelder L.

Kok Liliane

Kokx Mariëtta

Kool Halbo C.

Kuiper Astrid

Kunnen Myriam

KünzliBoissevain E.D.

Laer Marieke van

LeentSieburgh E.A

Lemmers A.C.A.

Mancius W.van

ManenPieters Jos van

Mars Jan 

Meer A.C.van der

Meerman Jaap

Meester Jan de

Melchior Johannes

Mellincamp L.

Messelaar Gerard

 

MeyknechtGrossouw J.

Minier Marianne

Mok M.

MontagneAndres Liesbeth

Montez Juanita

Nicolaas Thomas

Nijkerk Pieters Ingrid

Nobel Françoise

Olden Hans

Oosten W. van

Orbons Ine

Ouwehand Janke

Peet Maryancka van

Petersen Paul P.

Pleiter Alfred

Poldermande Vries Carolien W.

Porcelijn Rifke

Prast Louise

Priem Joos

Reinders Ellen

Renser J.D.M.

Rheenende Vos G.

Richel A.J.

Richel Barbara

Rijman J.

Roeleveld Annelies

Roelofs F.

Roelofsz Anna

Romer Carol

RottierKolpe Elizabeth

RuttenKooistra Titia W.

Sande E.C. van der

Schenk Resi

Schilders Margaret R.

Schipper Henje

Schoots R.

Schotman J.W.

Schouten Alet

Selms Beertje van

Sidobre Jean

Sijmons A.J.

Sluyterman Louki van

Smit Margo

Spaamer Hannie

Spoorenberg A.L.

Stam Ton

Steyling Willy

Stok A.P.

Swildens Heleen

Tamarinof A.W.S.C.

Teigeler Piet

Terweijden J.C.

Tombe L. de

Tromp H.

TrompPalmer P.

Trouw Mieke

Turnhout G.

Utermark Dorien

 

Uyt den Bogaard D.L.

Vandenbouhede Gerda

Veerseman J.H.A.

Ven Sandra van der

Verhoef Stella

Vermeys J.

Vertaalgroep administratiecentrum Bergeijk

Verveen Otto

Verver L.J.

Visser Frank

Vooren R.

VoorhoeveTeusse Julie

Vorrink J.W.

Vos Edgar

Vreeland M.

Vries Hans.R.de

Vries Joke de

Vuerhard L.M.A.

VuerhardBerkhout A.E.C.

Wallisch Heinz

Wansum J.van der

Wansum I.

Weger Richard F. de

Wetzels F.C.M.

Wieberdink Ineke

Wijk Johan van

Wikland Ilon

Wit Jan de

Woltmeijer Nieske

Zandwijk Temilo

Zanten J. van

Zuidema Ben